TPA LS BŪSTINĖJE DARBAVOSI TPA FOTOGRAFIJOS KONKURSO NUOTRAUKŲ VERTINIMO KOMISIJA

2019 vasario 14 TPA LS iždininkas, konkurso organizatorius Rimas Leleckas

Vasario 12 d. į TPA LS būstinę susirinko TPA fotografijos konkurso nuotraukų vertinimo komisija, kuri keturias valandas aktyviai darbavosi vertindama ir atrinkdama nuotraukas Nacionalinei parodai ir Tarptautiniam  konkursui.
 
15  dalyvių konkursui pateikė 99 nuotraukas, konkurso sąlygas atitiko 14 dalyvių ir 97 nuotraukos.  Komisija, kurios sudėtyje buvo Kęstutis Vanagas, fotoagentūros „ŽMONĖS Foto“ vadovas, Lietuvos spaudos fotografų klubo valdybos (LSFK) narys, LSFK metinės parodos „Lietuvos spaudos fotografija“ įdėjos bendraautorius ir šios parodos pagrindinio prizo „Auksinis kadras“ dizaino autorius, buvęs asmeninis Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko fotografas, oficialus Lietuvos paviljono pasaulinėje EXPO parodoje (Šanchajus, Milanas, Astana) fotografas, projektų vadovas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai fotosesijose,  Andrius Surgailis,  Vilniaus Dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedros dėstytojas, pedagogas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, fotografijos parodų katalogų, įvairių knygų dizaineris ir sudarytojas, Rimantas Udras, gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis“ prezidentas, įvairių fotografijos parodų kuratorius, fotografijos leidinių sudarytojas, Eglė Žekaitė,  TPA LS biuro administratorė, po ilgų ir argumentuotų  diskusijų  atrinko 50 fotografijų, kurios bus publikuojamos fotografijų parodoje Policijos departamente ir pateiktos vertinimui Tarptautinio konkurso organizatoriams.
 
Komisija taip pat išrinko absoliutų Nacionalinio konkurso nugalėtoją ir po penkis laureatus  abiejose – policijos darbo ir laisvoje – kategorijose, kurie bus paskelbti planuojamos konkursinių nuotraukų parodos atidarymo metu, į kurią bus pakviesti autoriai, vertinimo komisijos atstovai, visi, prijaučiantys fotografijai.
 
 

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Andrius Surgailis, Eglė Žekaitė, Kęstutis Vanagas, Rimantas Udras.

Konkurso organizatorius Rimas Leleckas – už kadro :)