TPA LS metų pabaigos (Kalėdinis) susirinkimas ir Panevėžio m. poskyrio 25-mečio minėjimas

2019 14 gruodžio TPA LS Panevėžio poskyrio pirmininkas Gintaras Šaltis

2019 m. gruodžio 7 d. Panevėžyje, kavinėje „Šermutas“ vyko metų pabaigos (Kalėdinis) TPA LS narių visuotinis susirinkimas bei šventinė vakaronė, Panevėžio m. poskyrio 25-mečio minėjimas.

Į visuotinį susirinkimą atvyko TPA LS valdybos nariai, 22 TPA LS poskyrių pirmininkai arba jų atstovai, stebėtojai. Nariams išdalinta per 1,5 tūkstančio naujų 2020 m. TPA pažymėjimų ir lipdukų.

Susirinkimo metu buvo pristatyta informacija apie pasaulinį TPA Kongresą Kroatijoje, pasidalinta gražiausiomis metų akimirkomis, įspūdžiais, nuveiktais darbais, taip pat atkreiptas atskirų poskyrių atstovų dėmesys į pareigas, taikomas visuomeninėms organizacijoms.

Pasidžiaugta tuo, jod organizacija stabiliai pasipildo naujais nariais. Taip pvz., 2019 m.priimtas 131 naujas TPA narys, tarp lyderių yra Sakartvelo TPA narių grupė, priėmusi net 30 naujokų, Viešojo saugumo tarnyba, priėmusi 20 naujokų, taip pat po 10 naujokų priėmę Šiaulių m. ir Kaišiadorių poskyriai. Be to, jau ir naujųjų 2020 m. sąskaita priimti 55 nauji TPA nariai, čia vėl lyderiauja Sakartvelas su 16 naujokų…

„Už aktyvią veiklą TPA ir policijoje“ 3-ims poskyriams: Utenos, Šiaulių m. ir Viešojo saugumo tarnybos poskyriams įteiktos nominacijos su 200 eurų premijomis, aptarta TPA veiklos ir bendradarbiavimo įvairovės plėtra, išspręsti TPA LS suvažiavimo ir sąskrydžio organizavimo bei kiti svarbūs klausimai.

2018 m. Arthur Troop stipendijos nominantė Giedrė Genutaitytė – Tamulionienė papasakojo apie savo potyrius Gimborno mokymų centre.

Taip pat, TPA LS Utenos ir Panevėžio poskyriai pasidalino savo aktyvios veiklos patirtimi, pristatė savo daugiametės veiklos įsimintiniausiais epizodais.

Po susirinkimo vyko šventinė vakaronė, kurios metu paminėtas Panevėžio m. poskyrio 25-mečio jubiliejus. Jubiliatą pasveikinti atvyko svečiai iš tolimojo Sakatvelo, Latvijos, gausus TPA LS poskyrių atstovų būrys. Sveikinimo žodį tarė naujai paskirtas Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, TPA LS Prezidentas Vytautas Pliuskus.

TPA LS Panevėžio miesto poskyrio 25-mečio proga už aktyvią ilgametę veiklą puoselėjant TPA įkūrėjo Arthur Troop idėjų propagavimą Prezidento Vytauto Pliuskaus padėka buvo apdovanoti pasižymėję Panevėžio poskyrio nariai. Nepamiršti ir Panevėžio poskyrio vyriausieji nariai „Šimtukininkai“ Justinas Algimantas Bieliakas, Adomas Dilkas, Vitalijus Kudinavičius, Povilas Rakickas, Eugenijus Vitoško, Danguolė Venslavičienė, Vitalij Valentij, Raimundas Urbonas, kuriems įteiktos atminimo dovanėlės.

Po gausių sveikinimų ir dovanų įteikimo vakaronės svečius linksmino ir nuotaiką skaidrino renginių vedėjas Arnas Švilpauskas. Vakaronės dalyviai buvo aktyviai įtraukti į linksmus žaidimus, energingus šokius. Svečių pasveikinti atvyko Kalėdų senelis, kuris kiekvienam asmeniškai padovanojo šventinį palinkėjimą. Vakarą vainikavo jubiliejaus tortas ir diskoteka.

TPA LS Panevėžio miesto poskyrio pirmininkas Gintaras Šaltis su viso poskyrio komanda nuoširdžiai dėkoja už sveikinimus, dovanas ir sukurtą nuostabią nuotaiką vakaronės metu.

TPA LS susirinkimas_20191207_PN (Power Point)

TPA LS susirinkimas_20191207_Panevėžys_2019 metų įvykių apžvalga