2020 10 kovo TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

Mielieji!

Šiemet, kovo 11-ąją švenčiame ypatingą progą – 30 metų atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei.

Galime pasidžiaugti, kad per tuos 30 metų jau pasikeitė visa pareigūnų karta, kuri mokėsi, tobulėjo ir dirbo Nepriklausomoje Lietuvoje. Už tai turime ir esame dėkingi visiems vyresniosios kartos žmonėms, gerokai „tamsesniais“ laikais išsaugojusiems nepalaužiamą Tautos Dvasią, savo darbais, užsispyrimu ir atkaklia kova padėjusiems pagrindus Tautos atgimimui ir tai įgyvendinusiems…

Šios iškilios šventės proga visus nuoširdžiai kviečiame vieningai ir sąžiningai dirbti su Lietuvos vardu širdyse, tvirtai tikėti mūsų visų  nepalaužiama dvasia. Tegul Laisvė ir Tikėjimas visiems suteikia stiprybės ir jėgų, būkime verti šios Laisvės, didžiuokimės savo Valstybe!

TPA LS Valdyba