Metų archyvas: 2002

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

2002 21 gruodžio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija) Mieli TPA draugai, Dėkojame Jums, kad taip mielai bendradarbiavote su mumis praeitais metais. Lai šv. Kalėdų ramybė ilgam pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, įžengę su dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia. TPA LS valdybos nariai

Kalėdinis posėdis

2002 15 gruodžio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija)2002-12-13 Vilniuje įvyko TPA Lietuvos skyriaus posėdis. Jame buvo aptarti 2003 m. darbo planai, nario mokesčio mokėjimo tvarka, tarptautinių ataskaitų pateikimo formos. Išsamesnė posėdžio medžiaga bus pateikta policijos laikraštyje „Sargyba” ir interneto svetainėje.

Nauja sritis „Skelbimai”

2002 30 lapkričio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija)Svetainė papildyta nauja sritimi „Skelbimai”. Jei norite paskelbti informaciją, rašykite.

Išleistas 2-asis policijos rangų katalogas

2002 27 lapkričio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija) Tarptautinės policijos asociacija išleido 2-ajį policijos rangų ir emblemų spalvotą katalogą. Jis skirtas susipažinti su 46 pasaulio šalių policijos rangų struktūra. Jame iliustruotai parodyti policijos laipsnių ženklai ir emblemos. Tai vienintelis tokio tipo leidinys išleistas pasaulyje. Informacija esanti kataloge turėtų būti įdomi VRM sistemos pareigūnams užsiimantiems policijos bei kitų tarnybų […]

Šiauliečiai informuoja apie sąskrydį

2002 15 spalio

(TPA LS Šiaulių poskyrio informacija)TPA Lietuvos skyriaus 6-asis ir 1-asis tarptautinis sąskrydis vyks Šiauliuose 2003 m. birželio 6-9 dienomis.

Patvirtinti TPA LS nuolatinių komisijų nuostatai

2002 3 spalio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija) 2002-09-30 Kaune vyko TPA LS posėdis. Jame dalyvavo respublikinės valdybos nariai ir poskyrių pirmininkai.Posėdžio metu patvirtinti TPA LS kultūros, profesinės, socialinės ir vidaus nuolatinių komisijų nuostatai. Šiaulių poskyrio pirmininkas Kornelijus Škiela informavo, kad 2003 metų tarptautinis TPA sąskrydis įvyks Šiauliuose birželio 6-9dienomis. Kaišiadorių poskyrio pirmininkas Stanislovas Šimkūnas apdovanotas TPA įkūrėjo […]

Jau pervesti pirmieji pinigai į Pagalbos fondo sąskaitą

2002 3 spalio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija) Policijos departamento poskyrio nariai pirmieji atsiliepė į TPA LS respublikinės valdybos prašymą dėl pagalbos nukentėjusiems TPA draugams nuo potvynių ir pervedė 200 Lt į Pagalbos fondo sąskaitą. Poskyrio pirmininkas Vytautas Jasiulevičius. Džiaugiamės kilniu vilniečių poelgiu. Valdybos nariai- 150 Lt. Pagalbos fondo sąskaitoje jau 350 Lt.

Kaune atidarytas Policijos muziejus

2002 3 spalio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija) Angelų sargų – Policijos dienos išvakarėse šalies generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius Kaune iškilmingai perkirpo juostelę ir atvėrė Visuomeninio policijos muziejaus duris, kurio krikštatėviai ir įkūrėjai – Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno poskyris. (Poskyrio pirmininkas Adolfas Norvidas, sekretorius Vytautas Atkočius). Sveikinam kolegas su įkurtuvėm….

Su Policijos diena !

2002 1 spalio

(TPA LS valdyba)TPA Lietuvos skyriaus respublikinė valdyba sveikina visus TPA bičiulius su profesine Angelų sargų diena. Tegloboja Jus Angelo sparnas visuose jūsų darbuose ir siekiuose….

Mirė TPA Šri Lankos Nacionalinio skyriaus prezidentas

2002 28 rugpjūčio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija) Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyrius pareiškė užuojautą TPA Šri Lankos nacionalinio skyriaus ir šeimos nariams staiga mirus skyriaus prezidentui generolui inspektoriui LUCKY KODITUWAKKU. LUCKY KODITUWAKKU buvo išrinktas ir vadovavo šalies nacionaliniam skyriui nuo 1999 metų. Jis 2000 metais organizavo TPA draugystės savaitę Šri Lankoje, kurią labai gerai įvertino asociacijos nariai […]