Albinas Šileika svečiavosi Molėtų r. Balninkų miestelyje

2012 17 balandžio

(TPA LS Utenos poskyrio informacija)

Jau kelios savaitės Molėtų r., Balninkų mstl., “Balninkų stiklo muziejuje” veikia Utenos r. tautodailininko, Albino Šileikos 75 vienetų iš medžio PRIEVERPSČIŲ paroda, ją autorius skiria 5 metų kūrybinės veiklos sukakčiai.

Prieš parodos pristatymą A.Šileika iš ryto nuvyko į susitikimą su Balninkų pagrindinės mokyklos bendruomene, bei 6-7-8-9 klasių mokiniais, kurie jau vykstančią parodą buvo apžiūrėję ankčiau ir labai norėjo susitikti su autoriumi, bei patys iš jo lūpų išgirsti, kaip kuriamos prieverpstės. Aktų salėje susirinkę mokyklos pedagogai ir mokiniai nuoširdžiai klausėsi A.Šileikos pasakojimą apie darbą policijoje, bei laisvalaikio pomėgį raižtyti prieverpstes, kaip iš medžio lentelės tampa prieverpstė, darbo atlikimo būdas, įrankiai, medžiagos (medienos rūšys), ką reiškią išgaunami raštai lentelėje, kaip prieverpstė įgauna spalvų gamą,  Ir gavę po lentelę bei raižymo peiliuką, stebimi Albino Šileikos bei mokyklos pedagogų patys galėjo išbandyti raižymo meno ypatumus ant liepos medžio lentelės. Mokyklos bendruomenė bei mokiniai padėkojo už mokymus, o po susitikimo mokyklos pavaduotoja įteikė atsiminimų dovanas, ir su A.Šileika mokyklos bendruomenė, mokiniai nusifotografavo bendrai nuotraukai atsiminimui.

Po mokymų bendruomenės nariai papasakojo apie miestelio istoriją, stiklo muziejaus isteigimą, jame sukauptą įvairaus stiklo dirbinių kolekciją.

Vėliiau įvyko Albino Šileikos prieverpsčių parodos pristatymas “Balninkų stiklo muzijejuje”. Renginį vedė muziejininkė Danutė Grigienė, kuri papasakojo apie autorių, jo darbus, pasidžiaugė kad policininko rankomis kuriamos prieverpstės pasiekė ir Balninkų miestelį, bei įnešė daug džiaugsmo, gyvybingumo miestelio bendruomenei, pažymėjo, kad jo kūryba pasižymi liaudiškumu, pasveikino su 5 metų kūrybinės veiklos sukaktimi.
                  
Albinas Šileika papasakojo apie save, darbą policijoje, šeimą, draugus, kūrybą, kuri neatsiejama laisvalaikiu. Autorius paminėjo, kad dienos be drožybos jau būtų tuščios. Padėkojo visiems prisidėjusiems prie parodos Balninkuose, mokyklos kolektyvui, mokiniams už parodytą kantrybę raižymo pamokėlėse, miestelio bendruomenei už suteiktas žinias apie miestelio istoriją, šiltą ir malonią aplinką, dovanas.
                  
82 metų Balninkų medžio drožėjas išreiškė pagarbą jaunam, aktyviam tautodailininkui Albinui Šileikai, kad jaunas žmogus pakeičia senuosius drožėjus, ką diktuoja širdis tą jis ir drožinėja. Daro tai nuoširdžiai,  ir akivaizdu, kad su dideliu malonumu.
                  
Tautodailininką A.Šileiką atvyko pasveikinti Balninkų Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios klebonas Ladislovas Baliūnas, kuris pareiškė, kad visi darbai yra iš meilės, tai įdomi asmenybė. Klebonas paminėjo, kad apie Albiną Šileiką skaitė ir labai daug rašyta internete, ir per TV matytas, Išties-kūryba kalba pati už save ir už patį menininką. Spausdamas autoriui ranką klebonas linkėjo Dievo palaimos ir toliau skmės kūryboje bei tarnyboje policijoje.
                  
Renginį paįvairino Balninkų bendruomenės muzikantai-dainininkai, kurie sudainavo kelias savo krašto isimintinas dainas. Padėką išreiškė Balninkų seniūnė Virginija Pusvaškienė, bei įteikė knygą apie Balninkų miestelį, kurioja rašoma šio krašto istoriją.
                  
Taip pat pasveikinti atvyko ir Molėtų rajono tautodailininkai, kurie pažymėjo kad žiūrint į Albiną Šileiką galima suvokti tautodailininko paprastumą ir atsidavimą savo kūrybai. Pasveikinti nepamiršo atvykti ir Utenos rajono tautodailininkės. Balninkų muziejininkė D.Grigienė tautodailininkui A.Šileikai įteikė knygą apie Molėtų kraštą gražiausias vietas. Daug gražių žodžių apie parodos autorių, jo darbus išsakė atvykę svečiai, bendruomenės nariai, draugai, mokyklos mokiniai, jų tėvai, linkėdami sulaukti darn e vieną gražų veiklos sukaktį.
                  
Prieverpstes iš Albino Šileikos gavo muziejininkė ir klebonas. Po parodos pristatymo įvyko šiltas jaukus bendravimas prie atvelykio stalo, kurį pašventino klebonas Ladislovas Baliūnas.
                  
Visa diena praleista Balninkuose Albinui Šileikai pabendravus su įvairiais žmonėmis pakrauna džiugios energijos ir nuteikia tolimesnei kūrybai.