Apie Prienų poskyrio ataskaitinį susirinkimą…

2023 31 kovo Prienų poskyrio pirmininkė Jurgita Juozaitytė

2023-03-28 vyko TPA LS Prienų poskyrio visuotinis ataskaitinis susirinkimas Prienų rajono policijos komisariato patalpose.

Labai džiugu, kad susirinkiman susirinko gausus narių skaičius.

Buvo supažindinta su poskyrio veiklos, finansine ataskaitomis, kurios buvo patvirtintos. Pristatyti 2023 metų poskyrio veiklos planai, numatomi renginiai. Dalyviams pristatyta TPA LS suvažiavimo metu pateikta informacija.

Visi pasidžiaugė, jog šiais metais vėl po keleto metų vyks TPA sąskrydis.  Bendru sutarimu nusprendėme, jog šiais metais pasitengsime šiek tiek daugiau pajudėti, pakeliauti, paiškylauti. Narys Valentinas Skaudžius atnešė „Dėžutę šiltų prisiminimų“, kurioje daug įvairių foto nuotraukų nuo pačių pačių senų gerų laikų…., visiems buvo smagu jas pavartyti, prisiminti, pamatyti save prieš daug daug metų….

Artimiausias renginys planuose – balandžio mėnesį – draugiškos boulingo varžybos, ar tai bus tik poskyrio, ar tai bus tarp keleto poskyrio, kol kas lai telieka šiokia tokia intriga…

Servo per Amikeco!