Apie TPA LS Suvažiavimą Rokiškyje

2018 kovo 30 TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

Kaip niekad saulėtą 2018 m. kovo 24-osios šeštadienio vidurdienį į Rokiškio dvarą rinkosi TPA LS Suvažiavimo dalyviai: delegatai, valdybos nariai, vidaus auditoriai, stebėtojai, svečiai.

Atvyko ir registravosi 31 delegatas iš 51 galimo, taip pat 7  TPA LS valdybos nariai iš 9, abu Vidaus audito komisjijos nariai.

Nuskambėjus TPA himnui suvažiavimą atidarė Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus prezidentas Vytautas Pliuskus, sveikinimo žodžius tarė Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas, ilgametis TPA narys Rimantas Bobinas ir Panevėžio AVPK viršininko pavaduotojas Renaldas Žekonis.

Istorikė, muziejininkė Ieva Černiauskaitė papasakojo apie Rokiškio dvarą, miestą ir Rokiškio policijos mokyklą.

TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius pristatė TPA LS valdybos veiklos ataskaitą, apžvelgė skyriaus veiklą.

Kultūros-socialinės komisijos pirmininkas Rytis Kostiuška informavo apie Lietuvos komandos dalyvavimą I TPA Olimpinėse žaidynėse, gegužės 13 – 18 d. Lisabonoje, pristatė bandomąjį komandos nario aprangos pavyzdį.

Kultūros-socialinės komisijos narė Laura Zaleckienė informavo apie Lietuvos skyriaus renginių sklaidą anglų kalba kasmėnesiniame IPA naujienlaiškyje.

Kavos pertraukos metu Suvažiavimo dalyviai rikiavosi ant paradinių Rokiškio rūmų laiptų bendrai fotografijai.

2-osios sesijos metu TPA LS Biuro administratorė Eglė Žekaitė Suvažiavimui pristatė TPA LS 2017 metų finansinę ataskaitą, TPA LS 2018 m. biudžeto projektą bei veiklos planą . Ji taip pat pateikė  informaciją apie 2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos skyrimo asociacijai.

Vėliau TPA LS Vidaus audito komisijos pirmininkas Algis Kojala perskaitė Vidaus audito komisijos pranešimą apie 2017 m. TPA LS ūkinės – finansinės veiklos atliktą patikrinimą. Buvo pasiūlyta veiklą įvertinti „gerai“.

Vienbalsiu 31 delegato balsavimu buvo patvirtintas TPA LS valdybos veiklos  įvertinimas, 2017 m. finansinė ataskaita, TPA LS 2018 m. biudžetas ir Vidaus audito komisijos ataskaita.

TPA LS Kauno m. poskyrio delegatas ir poskyrio sekretorius Vytautas Atkočius pristatė informaciją apie liepos 13-15 d. Kauno r. vykstantį XXI sąskrydį.

TPA LS generalinio sekretorius Vytautas Jasiulevičius, prezidentas Vytautas Pliuskus ir Profesinės komisijops pirmininkas Ramūnas Matonis pateikė pastabas dėl TPA LS poskyrių Facebook internetinių puslapių.

TPA LS Rokiškio poskyrio pirmininkas Ričardas Stanys pateikė informaciją  dėl šventinės vakarinės ir jos metu numatytos kultūrinės programos. Suvažiavimo pabaigoje buvo pristatytas 15-os minučių trukmės filmukas apie TPA LS Rokiškio poskyrio 15 metų veiklą.

Po Suvažiavimo uždarymo visi Suvažiavimo dalyviai dar turėjo galimybę su istorike Ieva Černiauskaite pasižvalgyti po Rokiškio rūmus.

Suvažiavimo dalyviai ir gausus Rokiškio poskyrio narių būrys rinkosi Rokiškio Kultūros centre, kur visam būriui pasižymėjusių TPA narių buvo įteiktos prezidento padėkos, susirinkusieji pasveikino Rokiškio poskyrį su 15-uoju gimtadieniu, smagiai pasporendė įvairius su policijos darbu ir jos istorija bei Rokiškio kraštu susijusius galvosūkius, pažaidė ir, skambant gyvai muzikai, pašoko.

Visas šeštadienis prabėgo nejučia, lydimas šimto nuoširdžių šypsenų ir TPA dvasios…

Servo per Amikeco, mieli Bičiuliai!

Vytauto Zakso fotografijas galite parsisiųsti iš  čia.

Vytauto Zakso sukurtą vaizdo reportažą rasite čia.