Ataskaitos ir mokesčiai

2006 sausio 19

(TPA LS gen. sekretorius V.Pliuskus) Primename, kad Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus poskyriai iki š.m. sausio 15 d. privalo sumokėti metinį nario mokestį bei iki  vasario 1 d. turi pateikti veiklos ataskaitas už 2005 metus .