Dalyvausime aktyviau…

2010 12 gruodžio

(Jaunius Malinauskas – TPA LS Kelių policijos poskyrio pirmininkas)

2010 m. lapkričio 26 d. įvyko Kelių policijos asociacijos (toliau – KPA) susirinkimas. Šis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus (toliau – TPA LS) poskyris vienija 47 esamus Lietuvos kelių policijos tarnybos ir buvusius kelių policijos pareigūnus.

Susirinkimo metu aptarta poskyrio veikla žvelgiant į praeitį, ateities planai, biudžetas, naujų narių priėmimas. Apie poskyrio veiklą kalbėjo KPA pirmininkas Jaunius Malinauskas, poskyrio biudžetą pristatė iždininkas Laimutis Motiekaitis. Susirinkime dalyvavę TPA LS prezidentas Vytautas Pliuskus ir TPA LS valdybos narys Ramutis Oleka papasakojo apie asociacijos veiklą, planus, skatino aktyviau dalyvauti asociacijos veikloje.

Po pasisakymu užvirė diskusija, seniau dalyvaujantys veikloje nariai papasakojo apie gražius asociacijos renginius Lietuvoje ir svetur, apie kolegų suteiktas pagalbas kelionėse užsienyje.

Susirinkimo metu nuspręsta:

-rengti panašius susirinkimus kas metų ketvirtį, esant reikalui dažniau;
– esant galimybėm papildyti KPA biudžetą iš narių ar jų artimųjų gyventojų pajamų mokesčio lėšų skirtų paramai;
– 2011 metais aktyviau dalyvauti asociacijos rengiamuose renginiuose;

Tikimės, kad šis susirinkimas bus paskata tolimesnei KPA veiklai.