DUSETŲ DAILĖS GALERIJOJE DARBAVOSI TPA FOTOGRAFIJOS KONKURSO NUOTRAUKŲ VERTINIMO KOMISIJA

2020 30 birželio TPA LS iždininkas, konkurso organizatorius Rimas Leleckas

Karštą paskutinę 2020 metų birželio sekmadienio dieną į Dusetų dailės galeriją susirinko TPA fotografijos konkurso nuotraukų vertinimo komisija, kuri tris valandas aktyviai darbavosi vertindama ir atrinkdama nuotraukas Nacionalinei parodai ir Tarptautiniam  konkursui. 14  dalyvių konkursui pateikė 87 nuotraukas, tame tarpe 64 nuotraukas atviroje kategorijoje ir  23 policijos darbo. Konkurso sąlygas atitiko 11 dalyvių ir 70 nuotraukų. Nors nuotraukų teikimo terminas buvo pratęstas dviem mėnesiams ir daugelis, būdami karantino sąlygose, turėjo galimybę skirti daugiau laiko „pasiknaisioti“ savo archyvuose, o taip pat buvo sudarytos sąlygos dalyvauti pareigūnams – ne TPA LS nariams, dalyvių skaičius nepakito (kiekviename konkurse būdavo 14-16 dalyvių).

Komisija, kurios sudėtyje buvo Alvydas Stauskas, Dusetų dailės galerijos direktorius, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, pedagogas, įvairių meno parodų kuratorius ir konkursų organizatorius, 2008-aisiais Lietuvos radijo išrinktas  Metų žmogumi,  Andrius Surgailis,  Vilniaus Dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedros dėstytojas, pedagogas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, fotografijos parodų katalogų, įvairių knygų dizaineris ir sudarytojas, Rimantas Udras, gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis“ prezidentas, įvairių fotografijos parodų kuratorius, fotografijos leidinių sudarytojas, Rimas Leleckas,  TPA LS iždininkas, konkurso organizatorius, po ilgų ir argumentuotų  diskusijų  atrinko 32 fotografijas, kurios, planuojama, bus publikuojamos fotografijų parodoje Policijos departamente ir pateiktos vertinimui Tarptautinio konkurso organizatoriams. Komisija taip pat išrinko absoliutų Nacionalinio konkurso nugalėtoją, pirmą kartą per visų konkursų istoriją – konkurso geriausią nuotrauką – nugalėtoją ir devynis laureatus  abiejose – policijos darbo ir laisvoje – kategorijose.

Jau šiomis dienomis konkursui atrinktų nuotraukų failai iškeliaus TPA pasaulinio konkurso organizatorių nurodytais adresais. Iki rudens TPA LS valdyba ir Policijos departamentas planuoja surengti visų 32 nuotraukų, atrinktų į nacionalinį ir tarptautinį konkursus, parodą, į kurią bus pakviesti autoriai, vertinimo komisijos atstovai, visi, prijaučiantys fotografijai. Parodoje bus paskelbtos fotografijų konkurso laureatų ir nugalėtojų pavardės.