Anketa: TPA veiklos prioritetai, poreikių analizė

Pradžia: 2020 vasario 16

Pabaiga: 2020 vasario 16

Vieta: www.apklausa.lt

Gerbiami Tarptautinės policijos asociacijos nariai, taip pat jų šeimų nariai, kolegos, bičiuliai!

Kreipiamės į Jus, kad pasidalintumėte savo nuomone, įžvalgomis pateikiamoje anoniminėje apklausoje, skirtoje nustatyti kuo platesnės auditorijos atstovų požiūrį į TPA veiklos prioritetus, o pateiktų atsakymų pagrindu atlikti tinkamą analizę ir ją pristatyti TPA LS suvažiavime, o vėliau ir platesnei mūsų bendruomenei.

Respondentais gali būti TPA nariai, o taip pat policijos, Valstybės sienos apsaugos, Vadovybės apsaugos, Viešojo saugumo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, Finansinių nusikaltimų tyrimo ir kitų giminingų profesijų darbuotojai, o taip pat jūsų šeimos nariai, t.y. potencialūs mūsų asociacijos renginių dalyviai, ar galintys tapti TPA nariais.

Anketos tyrimo tikslas išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie tai, kokie turėtų būti Tarptautinės policijos asociacijos organizuojami renginiai, kokiu dažnumu, kokios galėtų būti naujos inciiatyvos, kas padėtų tobulinti organizacijos veiklą, pritrauktų jungtis į organizaciją naujus narius, skatintų esančių narių aktyvumą. Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, pažymint Jums tinkančius atsakymus „X“, taip pat vertinant teiginių svarbą balais. Apklausa yra absoliučiai anoniminė, kurios rezultatai bus panaudojami analizuojant Tarptautinės policijos asociacijos narių ar galinčių jais tapti narių, o taip pat ir šeimos narių, dalyvaujančių renginiuose poreikius.
Keliuose klausimuose, kur reitinguojami renginiai ar pan. ir yra pozicija „Kita“, ji tampa privaloma užpildyti, tad, jei neturite ką pridurti, tiesiog padėkite ten tašką ir nulinį reitingą.

Anketą prašome užpildyti iki vasario 16 d.

Apibendrintus rezultatus planuotume pateikti TPA LS Suvažiavimui, o taip pat supažindinti visus TPA narius, paskelbti TPA LS interneto svetainėje.

Nuoroda (ja prašome pasidalinti su savo nariais): https://apklausa.lt/f/tarptautines-policijos-asociacijos-veiklos-prioritetai-poreikiai-analize-hz1mbzt.fullpage

TPA LS valdyba

Pagarbiai

TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

P.S. Anketos sukūrimo klausimas pristatytas ir svarstytas TPA LS valdyboje ir pristatytas TPA LS metų pabaigos susirinkime