Iki lapkričio 1 d. raginame sumokėti nario mokesčius už 2020 metus

Pradžia: 2019 lapkričio 1

Pabaiga: 2019 lapkričio 1

Vieta: Aušros Vartų g. 16-4, LT-02100 Vilnius

Primename, kad:

2014 m. gruodžio 12 d. įvykęs neeilinis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus suvažiavimas nustatė ir patvirtino minimalius metinius nario ir stojamojo mokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką.

1. TPA (LS) nario stojamasis nario mokestis – 20 EUR.

2. TPA (LS) nario metinis mokestis – 15 EUR. Poskyriui (asociacijai) paliekama teisė nusistatyti kitą nario mokestį, tačiau ne mažesnį nei patvirtino TPA LS neeilinis suvažiavimas.

3. Įvertinus naujo nario pažymėjimo gamybos specifiką (metiniai TPA nario pažymėjimai, pradedant 2016 m., gaminami kasmet), buvo patvirtinta, kad kasmetinis nario mokestis už ateinančius metus privalo būti sumokamas avansu iki kiekvienų metų lapkričio 1 d.

Tam, kad gauti naujus 2020 m. pažymėjimus, būtina į TPA LS iždo sąskaitą (LT537044060000967883) pervesti nario mokesčius.

Nario pažymėjimai bus spausdinami jau nuo lapkričio mėnesio tiems TPA nariams, kurie nustatytu laiku, t.y. iki lapkričio 1 d. bus sumokėję nario mokestį už ateinančius metus ir neturi įsiskolinimų už ankstesniuosius metus.