Kupiškio Marios – 2019

Pradžia: 2019 vasario 23

Pabaiga: 2019 vasario 14

Vieta: Kupiškis

2019 m. vasario 23 d. (šeštadienį), Kupiškio raj. Pajuodupės k.  ant Kupiškio marių organizuojamos tradicinės  poledinės žūklės varžybos „Kupiškio Marios – 2019“

https://www.facebook.com/events/258129368414271/

TPA LIETUVOS SKYRIAUS NARIŲ 13-ŲJŲ POLEDINĖS ŽŪKLĖS VARŽYBŲ ,,KUPIŠKIO MARIOS – 2019“ NUOSTATAI

1. Varžybų tikslas ir uždaviniai:

1. Plėtoti TPA LS narių žvejų mėgėjų tarpusavio ryšius, atskleisti mėgėjiškos žūklės galimybes Kupiškio mariose bei puoselėti laisvalaikio renginių tradicijas.
2. Siekti, kad TPA LS nariai galėtų sveikai ilsėtis ir stiprinti tarpusavio santykius. Skatinti jaunimo susidomėjimą žvejų mėgėjų poledine žūkle, sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.
3. Varžybų metu išsiaiškinti mikliausią ir gudriausią žveją.

2. Varžybų rengėjas

Varžybas rengia TPA LS Kupiškio poskyris.

3. Varžybų data, vieta ir laikas:

Poledinės žūklės varžybos vyks 2019 m. vasario 23 d. (šeštadienį), Kupiškio raj. Pajuodupės k. Ant Kupiškio marių, prie Kupiškio marių vilos.

Varžybų eiga:

7.00-7.45 val. Dalyvių registracija.

7.45-7.55 val. Varžybų dalyvių pasveikinimas, teisėjų informacijos suteikimas prie Kupiškio marių vilos.

8.00-14.00 val. Poledinės žūklės varžybos.
14.00-15.00 val. Varžybų pabaiga, žuvų svėrimas, vaišinimasis karšta sriuba ir koše, rezultatų suvedimas ir paskelbimas, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas.
15.00 – rezultatų aptarimas…

4. Varžybų dalyviai
Komandą sudaro 3 dalyviai, vienas iš jų komandos vadovas. Komandų skaičius TPA nariams neribojamas. Vienos komandos starto mokestis – 30 eurų. Mokestį galima sumokėti grynaisiais (atvykus vietoje) arba pervesti į poskyrio sąskaitą (sąsk. Nr. LT745011400014000693, Juridinio asmens kodas 165376777).

Varžybose galės individualiai dalyvauti su komandomis atvykę svečiai ir žiūrovai.

Dalyviai varžybų metu žvejybos plotu naudosis nemokamai.

5. Varžybų taisyklės
Varžybų trukmė 6 val. Kiekvienas varžybų dalyvis gali žvejoti viena meškere ir ne daugiai kaip su viena avižėle, kabliuku arba blizgute. Atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Leidžiama jaukinti įvairiais naturaliais jaukais, jų kiekis neribojamas. Jaukinimas vyksta prasidėjus varžyboms. Draudžiama masalui naudoti gyvas ir negyvas žuvytes, ikrus, skruzdžių kiaušinius ir naudoti stacionarias šėryklas. Draudžiama palikti į vandenį įleistą meškerę. Žvejybos vietoje, atstumas tarp dalyvių ne mažiau kaip 5 m.

Neleistina žuvų dėti ant ledo ar sniego, laimikis dedamas į organizatorių pateiktą maišelį žuvims.
Varžybų dalyvis įspėjamas ar diskvalifikuojamas, jeigu:

– nesilaiko nurodytų reikalavimų;
– nesilaiko nurodyto 5 m atstumo;
– žvejoja nuostatuose nenumatytais įrankiais ar metodais;
– turi ne varžybų metu pagautos žuvies ar savo žuvis perdavęs kitam dalyviui.

Diskvalifikavus vieną komandos narį, diskvalifikuojama visa komanda. Kilusius nesutarimus ar ginčus nagrinėja vyr. teisėjas ir teisėjų kolegija. Galutinį sprendimą priima vyr. teisėjas.

Žvejybos metu ledo gražtas turi būti vertikalioje padėtyje, peiliais žemyn.

Teisėjui leidus galima pakeisti sulūžusį gražtą.

Griežtai draudžiama sąmoningai ar apsvaigus nuo alkoholio trukdyti kitiems varžybų dalyviams, neblaivūs asmenys bus šalinami iš varžybų.

Draudžiama šiukšlinti varžybų vietoje ir už jos ribų.

Varžybose dalyvaujantys žvejai privalo:

Atsitikus nenumatytai situacijai (trauma, nelaimingas atsitikimas) padėti kitiems ir informuoti teisėjus bei organizatorius:

Palaikyti švarą;

gerbti kitus dalyvius.

Dalyviui būtina turėti specialiuosius gelbėjimosi smaigus, gražto apsaugos priemones. Varžybų dalyvis neturintis šių priemonių į varžybas neregistruojamas.

6. Varžybų teisėjai
Varžybų vyr. teisėjas Linas Dovydėnas 8 61622380,
Vyr. teisėjo pavaduotojas Virginijus Umbra 8 687 50728,

Teisėjai Ričardas Kiaulėnas, Artūras Sliekas, Vytautas Stančikas, Donaldas Byla, Reda Begonienė, Irmantas Gudas, Robertas Bulaitis, Gitana Timochina,

Sekretorė; Zita Rudienė

7. Rezultatų skaičiavimas ir apdovanojimas.

Visa pagauta varžybų metu žuvis bus vertinama: 1 g – 1 taškas. Esant vienodam taškų skaičiui pirmenybė teikiama tai komandai ar žvejui, kurie sugavo didesnį skaičių žuvų.

Komanda nugalėtoja apdovanojama taure, medaliais ir daiktiniu prizu. Komandos prizininkės apdovanojamos taure, medaliais ir daiktiniu prizu. Individualių varžybų nugalėtojas taip pat apdovanojamas daiktiniu prizu.

Aprūpinimas.

Rengėjai dalyvius nemokamai vaišins karšta sriuba, arbata ir koše. Visas kitas dalyvavimo išlaidas dengia patys žvejai ar jų atstovaujama įstaiga. Apgyvendinimo pąslaugas teikia UAB ,,Narjanta‘‘

www.narjanta.lt, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, www.ktvm.lm.lt

8. Dalyvių registracija
Paraiškas prašome siųsti iki 2019 m. vasario 22 d. imtinai el. p. tpakupiskioposkyris@gmail.com, tel. 8 68750728. Informacija paskyroje www. facebook.com/IPA-Kupiškis. Paraiškose nurodyti dalyvių vardus, pavardes, gimimo datą. Apie pasikeitimus paraiškose prašome informuoti papildomai, tai padės varžybų organizatoriams geriau ir sklandžiau pasiruošti varžyboms. Varžybų dalyviai renkasi 2019 m. vasario 23 d. 7.00-7.45 val. prie ,, Kupiškio marių vilos‘‘, Kupiškio r. Pajuodupės k.

Virginijus Umbra
TPA LS Kupiškio poskyrio pirmininkas