Prašome pervesti gyventojų pajamų mokesčio dalį TPA Lietuvos skyriui

Pradžia: 2020 1 gegužės

Pabaiga: 2020 2 gegužės

Vieta: Aušros vartų g.

TPA Lietuvos skyrius yra įregistruotas, kaip paramos gavėjas, tad visi nariai, jų artimieji draugai ir kiti prijaučiantieji TPA idėjoms ir veiklai, kiekvienais metais iki gegužės 2 d. gali Valstybinei mokesčių inspekcijai  pateikti prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriui (nurodant įmonės kodą 191610498)Prašymui pervesti pajamų mokesčio dalį sumos naudojama Prašymo forma FR0512 v.4.  Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą galite užpildyti tiesiogiai portale arba parsisiuntę į savo kompiuterį.

Gyventojai ir toliau gali skirti pajamų mokesčio dalį už einamuosius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius. Taigi, gyventojo pageidavimu, pagal vieną pateiktą prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama penkis mokestinius laikotarpius.

Iki 2022 m. prašymo pervesti GPM dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms gali būti teikiama šiais būdais:

  1. Užpildžius popierinį prašymą, formą FR0512 (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui);
  2. Užpildžius prašymą  elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Kaip ir anksčiau, prašymus gyventojai (ar jų įgalioti atstovai, turintys teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventoją VMI) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai.

Paramos lėšas taip pat galima pervesti tiesiogiai į Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus (įmonės kodas 191610498) sąskaitą LT537044060000967883.  

Paramos gavėjų (t. y. paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų) duomenys skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1).

AČIŪ! Lėšos panaudojamos skaidriai ir kilniems organizacijos tikslams įgyvendinti.

Patarimų skaidres rasite čia:

TPA LS 1,2 proc. paramos gavimas