Viešojo saugumo tarnybos asociacijos narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Pradžia: 2018 gegužės 11

Pabaiga: 2018 gegužės 11

Vieta: Žirmūnų g. 1E, Vilnius

PAKARTOTINAI ŠAUKIAMAS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ASOCIACIJOS VISUOTINIS RINKIMINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Tai aukščiausias Asociacijos valdymo organas, kuriame dalyvauti turi pareigą kiekvienas Asociacijos narys.

Atsižvelgiant į Viešojo saugumo tarnybos asociacijos įstatų 9.7 punktą (informaciją apie Susirinkimą skelbti nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Susirinkimo pradžios),

Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. balandžio 23 d. 18.00 val. Viešojo saugumo tarnybos asociacijos (kodas 301675231) (buveinės adresas – M. K. Paco g. 4, Vilnius) (toliau – Asociacija) visuotinis rinkiminis narių susirinkimas neįvyko (nesusidarė kvorumas, apie dalyvavimą pranešė tik 15 narių) Valdyba, vadovaudamasi Asociacijos įstatų 9.8 ir 10.2 punktais, pakartotinai šaukia Asociacijos visuotinį rinkiminį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvaus Asociacijos narių.

 

Atsižvelgiant į Asociacijos įstatų 9.7 punktą (informaciją apie Susirinkimą skelbti nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Susirinkimo pradžios), Susirinkimas šaukiamas  2018 m. gegužės 11 d., 18.00 val., adresu Žirmūnų g. 1E, Vilnius, (Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai). Dalyvių registracija prasideda 17.00 val.

Apie šaukiamą Asociacijos visuotinį rinkiminį narių susirinkimą 2018 m. balandžio 24 d. pranešta visiems Asociacijos nariams jų nurodytais elektroninio pašto adresais.

Apie dalyvavimą/nedalyvavimą Asociacijos visuotiniame rinkiminiame narių susirinkime prašome pranešti el. paštu vstasociacija@gmail.com iki 2018 m. gegužės 7 d.

Asociacijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Asociacijos pirmininko ir Valdybos ataskaitos apie Valdybos veiklą per 2017 m. pristatymas ir tvirtinimas.
  2. Asociacijos 2017 metų iždininko ataskaitos (Metinė finansinė atskaitomybė) pristatymas ir tvirtinimas.
  3. Asociacijos Revizoriaus ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
  4. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  5. Asociacijos įstatų pakeitimo projekto pristatymas, vertinimas ir tvirtinimas.
  6. Asociacijos pirmininko rinkimai.
  7. Asociacijos Valdybos rinkimai.
  8. Dalyvių klausimai ir pasiūlymai.
  9. 2018 m. renginių organizaciniai klausimai ir Asociacijos 2018 metų veiklos planas.
  10. Asociacijai skirtos 2 proc. paramos surinkimo, gavimo klausimo sprendimas.

Viešojo saugumo tarnybos asociacijos Valdyba

2018 m. balandžio 24 d.