Viešojo saugumo tarnybos asociacijos narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Pradžia: 2018 balandžio 23

Pabaiga: 2018 balandžio 23

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS RINKIMINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Viešojo saugumo tarnybos asociacijos (301675231) (buveinės adresas – M. K. Paco g. 4, Vilnius) Valdyba, vadovaudamasi Viešojo saugumo tarnybos asociacijos įstatų 9.2 punktu, šaukia Visuotinį rinkiminį narių susirinkimą.

Atsižvelgiant į Viešojo saugumo tarnybos asociacijos įstatų 9.7 punktą (informaciją apie Susirinkimą skelbti nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Susirinkimo pradžios),

Susirinkimas šaukiamas 2018 m. balandžio 23 d., 18.00 val., adresu Žirmūnų g. 1E, Vilnius, (Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai).

Apie šaukiamą Visuotinį rinkiminį narių susirinkimą 2018 m. balandžio 11 d. pranešta visiems Viešojo saugumo tarnybos asociacijos nariams jų nurodytais elektroninio pašto adresais.

Apie dalyvavimą/nedalyvavimą Visuotiniame rinkiminiame narių susirinkime prašome pranešti el.paštu vstasociacija@gmail.com iki š. m. balandžio 20 d.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Asociacijos pirmininko ir Valdybos ataskaitos apie Valdybos veiklą per 2017 m. pristatymas ir tvirtinimas.
  2. Asociacijos 2017 metų iždininko ataskaitos (Metinė finansinė atskaitomybė) pristatymas ir tvirtinimas.
  3. Asociacijos Revizoriaus ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
  4. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  5. Asociacijos įstatų pakeitimo projekto pristatymas, vertinimas ir tvirtinimas.
  6. Asociacijos pirmininko rinkimai.
  7. Asociacijos Valdybos rinkimai.
  8. Dalyvių klausimai ir pasiūlymai.
  9. 2018 m. renginių organizaciniai klausimai ir Asociacijos 2018 metų veiklos planas.
  10. Asociacijai skirtos 2 proc. paramos surinkimo, gavimo klausimo sprendimas.

Viešojo saugumo tarnybos asociacijos valdyba