TPA LS Policijos departamento poskyrio visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas

Pradžia: 2019 balandžio 17

Pabaiga: 2019 balandžio 17

Vieta: Saltoniškių g. 19, Vilnius

2019-03-15, Vilnius (pirminis šaukimas)
2019-04-01 (pakartotinis šaukimas)
 
Policijos departamento policijos asociacijos (TPA PD poskyris) valdyba šaukia visuotinį narių ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą.
 
Susirinkimo laikas: 2019 m. balandžio 3 d. 17.15 val.
Susirinkimo vieta: Policijos departamento patalpose (Saltoniškių g. 19, Vilnius) pirmo aukšto renginių salė.
 
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
  1. Dalyvių registracija, susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
  2. PD poskyrio valdybos narių ir pirmininko ataskaitos apie valdybos veiklą per 2016-2018 m. ir jos tvirtinimas;
  3. PD poskyrio finansinės ūkinės veiklos ataskaita;
  4. PD poskyrio auditoriaus ataskaita;
  5. Valdybos narių, pirmininko ir auditoriaus rinkimai;
  6. Dalyvių klausimai ir pasiūlymai
  7. 2019 m. renginių organizaciniai klausimai.
Pasiūlymus dėl papildomų darbotvarkės klausimų galima teikti iki kovo 25 d.
Dabartinė PDPA valdybos sudėtis: A.Kojala, V.Kažemikaitis, A.Dovydėnienė, R.Janavičiūtė, R.Jasiuvėnienė, R.Gradickienė, A.Sližauskas.
Siūlykite į valdybos narius aktyvius žmones, generuojančius idėjas ir galinčius skirti dalį savo laisvo laiko organizacijos labui. Nė viena pareigybė nėra apmokama, todėl dalyvavimas valdyboje – tikrai ne biznis, tai tiesiog asmeninių organizatoriaus sąvybių ugdymo mokykla. Esame atviri pokyčiams ir ieškojimams.
Tel. pasiteiravimui: 868640006, el. p.: algis.kojala@gmail.com;
PD poskyryje yra 128 nariai. Susirinkimo kvorumui reikėtų, kad dalyvautų 65 nariai. Užduotis nelengva, todėl taupydamas visų laiką kviečiu dalyvauti nuotolinėje susirinkimo dalyvių registracijoje mano el. paštu. Balandžio 1 d. informuosiu, ar galim tikėtis kvorumo.
 

PAPILDYMAS

Šiemet į kviečiamą balandžio 3 d.  susirinkimą dalyvauti užsiregistravo rekordiškai daug- 23 nariai, o reikėtų mažiausiai 60. 

Informuoju, kad pirmo šaukimo susirinkimas neįvyks.

Antras šaukimas balandžio 17 d. 17.10 val. PD pirmo aukšto salėje.

Registracija vyks vietoje, PD salėje – susirinkimas įvyks nepriklausomai nuo susirinkusiųjų skaičiaus.

Gauti keli pasiūlymai dėl valdybos narių skaičiaus ir konkrečių kandidatūrų.

Visa tai aptarsime susirinkimo metu.

Daugumai tinka taip, kaip yra, todėl stengsimės negaišinti vieni kitiems laiko.

 

PDPA pirmininkas Algis Kojala
P.S.  kvietimo originalas pridedamas:  Kvietimas ir darbotvarke ataskaitinio-rinkiminio 19-04-03