ATŠAUKTAS TPA LS suvažiavimas (ataskaitinis susirinkimas)

Pradžia: 2020 20 kovo

Pabaiga: 2020 20 kovo

Vieta: Lietuva, Šiauliai

ATŠAUKTAS

Mieli TPA bičiuliai,

Juokams dažnokai nejučia ateina pabaiga… ☹

Pastrosiomis dienomis matome, kaip jau ir visas pasaulis imasi prevencinių priemonių dėl pandemija paskelbto koronaviruso plitimo užkardymo. Lietuva taip pat yra Pasaulio dalimi…

Taigi, jau ir po šiandieninių diskusijų ir situacijos Lietuvoje įvertinimo, nebelaukiant kitokių sprendimų dėl masinių renginių draudimo ir oficialių nurodymų iš Vyriausybės, priimtas mūsų sprendimas atšaukti TPA LS Suvažiavimą iki aplinkybių pasikeitimo į gerąją pusę.

Sumokėtų įnašų klausimas taip pat bus sprendžiamas su TPA LS Šiaulių poskyriu.

Svarbiausia – būkime visi sveiki! Stiprinkime imunitetą ir saugokimės užkrato plitimo.

Servo per Amikeco!

TPA LS Valdyba

2020-03-12

************************************************************************************************************************************
TPA LS valdybos 2020 m. vasario 5 d. nutarimu šaukiamas TPA LS suvažiavimas (ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas). 
Suvažiavimo data, pradžios laikas: 2020 m. kovo 20 d. 14:00 val.
Suvažiavimo vieta: Konferencijų centras “Havana”, adresas Rūdės g. 27D, Šiauliai, 55.9276° N, 23.3173° E
 http://www.havanaklubas.lt/
Delegatų ir valdybos narių registracija bei stebėtojų apskaita vyks nuo 13:00 val. 
Suvažiavimo darbotvarkė*:
14:00   Bendra fotografija
14:10   Suvažiavimo atidarymas 
Suvažiavimo dalyvių, delegatų sąšauka
Sveikinimai
Darbotvarkės, suvažiavimo reglamento tvirtinimas     
TPA LS valdybos veiklos ataskaita: 
4.1.       TPA LS prezidento Vytauto Pliuskaus pranešimas
4.2.       TPA LS generalinio sekretoriaus Vytauto Jasiulevičiaus pranešimas
4.3.       TPA LS valdybos narių, delegatų pasisakymai (pagal pageidavimą)
4.4.       TPA LS  iždininko Rimo Lelecko ataskaita (TPA LS metinė finansinė atskaitomybė)
4.5.       Vidaus audito komisijos ataskaita 
Balsavimas:
5.1.       TPA LS valdybos parengtų veiklos ataskaitų tvirtinimas
5.2.       TPA LS metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
5.3.        TPA LS 2020 metų biudžeto tvirtinimas  
Kiti klausimai:
       Informaciniai pranešimai
       Suvažiavimo dalyvių pasisakymai
Bendra fotografija 

17:00     Suvažiavimo uždarymas

Šventinė vakarienė ir TPA LS Šiaulių poskyrio 25 m. jubiliejus – 17:30 val. (R. S. VP)

Vakarinės dalies kaina 1 žmogui 35 eur. Pinigus iki kovo 6 dienos reikia pervesti TPA LS Šiaulių poskyriui, nurodant pavyzdžiui: „ Už suvažiavimo šventinį vakarą PD poskyris 5 nariai“

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT787300010002404931 
TPA LS Šiaulių poskyrio įm. kodas: 145769253
Banko pavadinimas: AB SWEDBANK, banko kodas: 73000
 
Papildoma informacija, tvarka:
Suvažiavime (TPA LS visuotiniame narių susirinkime) privalo dalyvauti TPA LS Valdybos nariai ir TPA LS poskyrių delegatai.
Vadovaujantis TPA LS nuostatais:
Kiekvieno Poskyrio delegato pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti turi būti pateikti TPA LS generaliniam sekretoriui elektroniniu būdu (planuojama internetinė registracijos ir duomenų pateikimo forma) ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo dienos.
TPA LS Poskyrio delegatu paprastai yra Poskyrio pirmininkas. Jei Poskyrio pirmininkas negali dalyvauti arba kai jis yra ir TPA LS Valdybos ar Vidaus audito komisijos narys (nusišalinimo nuo delegato funkcijos sąlyga), t.y. kai jis negali vykdyti TPA LS Poskyrio delegato funkcijų, tokiu atveju poskyrio delegatu skiriamas kitas Poskyrį atstovaujantis asmuo, apie ką raštu turi būti pranešta TPA LS generaliniam sekretoriui (TPA LS Vidaus komisijai) ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo.
Delegatai, kurių Poskyriai nustatytu laiku ir tvarka nėra sumokėję metinio nario mokesčio, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Poskyryje yra mažiau, nei 10 narių, ar dėl kitokių priežasčių Poskyrio narystė yra sustabdyta, neturi balsavimo teisės Suvažiavime.
Į Suvažiavimą Poskyriai gali siųsti stebėtojus (dalyvavimą finansuoja siunčiantysis Poskyris), kurie balsavimo teisės neturi. Poskyriai, turintys nuo 10 iki 50 narių gali siųsti 1 stebėtoją, turintys nuo 51 iki 100 narių – 2 stebėtojus, nuo 101 iki 150 – 3 stebėtojus, nuo 151 iki 200 narių – 4 stebėtojus ir t.t.
P.S. Skaičiuojami 2019 m. nario mokesčius sumokėję nariai. 
P.S. Renginio apranga šventinė + R. S. VP
 
*- 2020-03-02 redakcija
TPA LS valdyba
Vidaus komisija