TPA LS suvažiavimas (ataskaitinis susirinkimas)

Pradžia: 2020 kovo 29

Pabaiga: 2020 kovo 29

Vieta: Lietuva

2020 m. kovo 29 d. (šeštadienis) numatomas TPA LS suvažiavimas (visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas).

Vieta: (vieta tikslinama)

Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė*:
 
14:00   Bendra fotografija
14:10   Suvažiavimo atidarymas
 
  1. Suvažiavimo dalyvių, delegatų sąšauka; 
  2. Sveikinimai;
  3. Darbotvarkės, suvažiavimo reglamento tvirtinimas
  4.       TPA LS valdybos veiklos ataskaita:
4.1.       TPA LS prezidento Vytauto Pliuskaus pranešimas 
4.2.       TPA LS generalinio sekretoriaus Vytauto Jasiulevičiaus pranešimas 
4.3.       TPA LS valdybos narių, delegatų pasisakymai (pagal pageidavimą)
4.4.       TPA LS  iždininko Rimo Lelecko ataskaita (TPA LS metinė finansinė atskaitomybė) 
4.5.       Vidaus audito komisijos ataskaita
 
  1. Balsavimas:
5.1.       TPA LS valdybos parengtų veiklos ataskaitų tvirtinimas
5.2.       TPA LS metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
5.3.        TPA LS 2019 metų biudžeto tvirtinimas
 
  1.  Informaciniai pranešimai, Suvažiavimo dalyvių pasisakymai
16:00     Suvažiavimo uždarymas