TPA LS suvažiavimas ir TPA LS 25-mečio renginys

Pradžia: 2019 gegužės 18

Pabaiga: 2019 gegužės 18

Vieta: Vilnius, Belmontas, Belmonto gatvė 17

 
Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyrius šiemet mini savo 25-metį.
Siekiant kuo gausiau ir įsimintiniau pažymėti šia gražią datą, buvo nutarta pagrindinį jubiliejinį renginį organizuoti kartu su kasmetiniu TPA LS suvažiavimu.
 
Į renginius pakviesti ir atvyks TPA Prezidentas Pierre Martin Moulin, TPA Estijos, Latvijos, Lenkijos skyrių delegacijos, Sakartvelo policininkų asociacijos, kurios nariai yra asocijuoti TPA nariai TPA Lietuvos skyriuje, delegacija, dalyvaus kiti aukšti ir garbingi svečiai.
 
Šventinei vakaronei rengiama programa, turinti palikti neišdildomą įspūdį. 😊
Tad su džiaugsmu skelbiame šių renginių datą – 2019 m. gegužės 18 d. ir tikimės labai gausaus Jūsų dalyvavimo.
 
Toliau kiek oficialiai:
 
Vadovaudamasi TPA LS  Įstatų 27 str. (Apie eilinio Suvažiavimo laiką, vietą ir jo darbotvarkę nariams paskelbiama ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį) TPA LS valdyba skelbia:
2019 m. gegužės 18 d. šaukiamas eilinis aukščiausias Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus, įm. kodas 191610498, TPA LS Visuotinio narių susirinkimo teises turintis organas – Suvažiavimas.
Po Suvažiavimo numatyta iškilmingas šventinis TPA LS 25-mečio pobūvis.
Suvažiavimo vieta: Poilsio ir pramogų centras (PPC)„Belmontas“, konferencijų salė  „Arkų salė“ Belmonto g. 17; Vilnius
 
Suvažiavimo data, pradžios laikas: 2019 m. gegužės 18 d., oficiali pradžia 15:00 val.
Suvažiavime privalo dalyvauti TPA LS Valdybos nariai.
 
Vadovaujantis TPA LS nuostatais:
TPA LS Poskyrio delegatu paprastai yra Poskyrio pirmininkas. Jei Poskyrio pirmininkas tuo pačiu yra ir TPA LS Valdybos narys, jis negali vykdyti TPA LS Poskyrio delegato funkcijų. Tokiu atveju poskyrio delegatu skiriamas kitas Poskyrį atstovaujantis asmuo, apie ką raštu turi būti pranešta TPA LS generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo.
Kiekvieno Poskyrio delegato pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti turi būti pateikti TPA LS generaliniam sekretoriui elektroniniu būdu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo dienos.
Delegatai, kurių Poskyriai nustatytu laiku ir tvarka nėra sumokėję metinio nario mokesčio, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018-12-31) Poskyryje yra mažiau, nei 10 narių, ar dėl kitokių priežasčių Poskyrio narystė yra sustabdyta, neturi balsavimo teisės Suvažiavime.
Į Suvažiavimą Poskyriai gali siųsti stebėtojus (dalyvavimą finansuoja siunčiantysis Poskyris), kurie balsavimo teisės neturi. Poskyriai, turintys nuo 10 iki 50 narių gali siųsti 1 stebėtoją, turintys nuo 51 iki 100 narių – 2 stebėtojus, nuo 101 iki 150 – 3 stebėtojus, nuo 151 iki 200 narių – 4 stebėtojus ir t.t. P.S. Skaičiuojami 2018 m. nario mokesčius sumokėję nariai.
 
Renginių dienos įvykiai:
 
Suvažiavimo dalyviai atvyksta į PPC „Belmontas“, adresu: Belmonto g. 17, Vilniuje.
12:00 -14:00  bus sudaryta galimybė užsisakyti dienos pietus restorane.
Valdybos narių, delegatų bei stebėtojų registracija vyks nuo 14:00 val. iki 14:50 val.
 
Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė*:
 
15:00   Bendra fotografija
15:10   Suvažiavimo atidarymas
 
  1. Suvažiavimo dalyvių, delegatų sąšauka; 
  2. Sveikinimai;
  3. Darbotvarkės, suvažiavimo reglamento tvirtinimas
  4.       TPA LS valdybos veiklos ataskaita:
4.1.       TPA LS prezidento Vytauto Pliuskaus pranešimas (iki 20 min.)
4.2.       TPA LS generalinio sekretoriaus Vytauto Jasiulevičiaus pranešimas (iki 15 min.)
4.3.       TPA LS valdybos narių, delegatų pasisakymai (pagal pageidavimą) (iki 3 min.)
4.4.       TPA LS  iždininko Rimo Lelecko ataskaita (TPA LS metinė finansinė atskaitomybė) (iki 15 min.)
4.5.       Vidaus audito komisijos ataskaita (bus pateikta iš anksto, pagal poreikį – Vidaus audito komentarai)
 
  1. Balsavimas:
5.1.       TPA LS valdybos parengtų veiklos ataskaitų tvirtinimas
5.2.       TPA LS metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
5.3.        TPA LS 2019 metų biudžeto tvirtinimas
 
  1.  Informaciniai pranešimai, Suvažiavimo dalyvių pasisakymai
17:00     Suvažiavimo uždarymas
17:00 – 18:00  Pertrauka
 
18:00 -23:00   Šventinis iškilmingas TPA LS 25-mečio minėjimo pobūvis PPC „Belmontas“ Didžiojoje salėje (atskira programa)
 

Apranga – ŠVENTINĖ

Renginio vedėjas Remigijus Žiogas, asistentas – Rytis Kostiuška

Muzikinė grupė „Old Town Band“

18:00 val. svečiai renkasi prie restorano, vardiniai stalai

18:30 val. renginio vedėjas pristato progą, svečius ir programą, pakviečia vakarienei…

19:00 Sveikinimo žodis:

Vytautas PLIUSKUS – TPA LS prezidentas

Pierre – Martin MOULIN – TPA prezidentas , po sveikinimo žodžio apdovanoja 4 TPA narius

Linas PERNAVAS – policijos generalinis komisaras, po sveikinimo žodžio apdovanoja 6 TPA narius

Renatas POŽĖLA – VSAT vadas

Ričardas POCIUS – VST vadas

Algirdas TOLIATAS – policijos kapelionas

20:30 Sveikinimo žodis

Fryderyk OREPUK – TPA Lenkijos skyriaus prezidentas

Ilze UNGURE – TPA Latvijos skyriaus prezidentė

Uno LAAS _ TPA Estijos skyriaus prezidentas

Irakli KADAGIDZE – Gruzijos (Sakartvelo) TPA narių grupės vadovas

23:00 Vakaronės pabaiga

_________________________

*- 2019-05-10 redakcija
 
Šventiniame iškilmingame pobūvyje gali dalyvauti ir maloniai kviečiami visi TPA LS nariai ir jų šeimų nariai/partneriai.
 
Pobūvio kaštai asmeniui – 45 Eurai. Delegatams kaina mažinama iki 25 Eurų,  dalį kaštų kompensuojant iš Iždo. Visos nurodytos lėšos iš anksto iki 2019 m. gegužės 6 d. pervedamos į Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus iždo sąskaitą  LT537044060000967883 (AB SEB BANKAS) , pavedime nurodant „Už šventinį pobūvį už XXX tokius asmenis“
 
Iki pasimatymo šventiniuose renginiuose!
Servo per Amikeco!
 
TPA LS Valdyba