TPA LS valdybos posėdis

Pradžia: 2019 vasario 14

Pabaiga: 2019 vasario 14

Vieta: Aušros Vartų g. 16-4, LT-02100 Vilnius, Lietuva

2019 m. vasario 14 d. TPA LS būstinėje įvyko TPA LS valdybos posėdis

Darbotvarkėje svarstyti klausimai::

TPA LS 2019 m. renginių plano svarstymas
2019 m. TPA LS tarptautinių, respublikinių, regioninių renginių biudžetų peržiūra ir šiems renginiams prašomų skirti TPA LS iždo lėšų skyrimo svarstymas
TPA LS veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės parengimo ir metinės revizijos organizavimo klausimai
Preliminarus 2019 m. TPA LS biudžeto svarstymas
TPA LS 2019 m. gegužės 18 d. įvyksiančio suvažiavimo ir TPA LS 25-mečio organizavimo klausimai
TPA LS leidinio turinio ir spausdinimo klausimai