TPA LS valdybos posėdis ir susitikimas su Lietuvos policijos vadovybe

Pradžia: 2020 29 rugsėjo

Pabaiga: 2020 29 rugsėjo

Vieta: Aušros Vartų g. 16-4, LT-02100 Vilnius

2020-09-29 įvyko TPA LS valdybos posėdis, kurio metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas diskusijai su Lietuvos policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla.

Į susitikimą, be TPA LS valdybos narių,  taip pat atvyko TPA LS Vidaus audito komisijos nariai.

Visa TPA LS valdybos posėdžio darbotvarkė:
 
  1. Veiklos apžvalga.
  2. Susitikimas su Lietuvos policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla.
  3. TPA veiklos palaikymo ir naujovių diegimo sudėtingesnėmis viešųjų renginių sąlygomis aptarimas.
  4. 2021 m.  nario mokesčio rinkimo ir pažymėjimų gamybos organizavimo klausimų aptarimas.
  5. Komunikavimo, nuotolinės veiklos tobulinimo pasiūlymų aptarimas.
  6. Metų nominacijų „Už aktyvią veiklą TPA ir policijoje“  skyrimo klausimai.
  7. TPA LS 2021 m. biudžeto projekto formavimo ir artėjančių rinkimų klausimas.