TPA LS valdybos posėdis

Pradžia: 2020 29 rugsėjo

Pabaiga: 2020 29 rugsėjo

Vieta: Aušros Vartų g. 16-4, LT-02100 Vilnius

Kviečiami visi TPA LS valdybos nariai, biuro administratorė.

2020-09-29 (antradienis)

Vilnius
Posėdžio pradžia: 10:30 val.
Posėdžio vieta: TPA LS būstinė
 
TPA LS valdybos posėdžio darbotvarkė:
 
  1. TPA veiklos apžvalga.
  2. Susitikimas su Lietuvos policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla.
  3. TPA veiklos palaikymo ir naujovių diegimo sudėtingesnėmis viešųjų renginių sąlygomis aptarimas.
  4. 2021 m. TPA nario mokesčio rinkimo ir naujų pažymėjimų gamybos organizavimo klausimų aptarimas.
  5. TPA narių komunikavimo, nuotolinės veiklos tobulinimo pasiūlymų aptarimas.
  6. Metų nominacijų „Už aktyvią veiklą TPA ir policijoje“  skyrimo klausimai.
  7. TPA LS 2021 m. biudžeto projekto formavimo klausimas.
  8. Kiti TPA LS veiklos organizaciniai klausimai (pasiūlymus teikti generaliniam sekretoriui el. paštu IPA.Lithuania@gmail.com iki 2020-09-22)

P.S. Gali būti keičiamas eiliškumas bei tikslinami klausimai.