TPA LS Valdybos posėdis

Pradžia: 2024 7 vasario

Pabaiga: 2024 7 vasario

2024-01-19, 6:00 PM

Informuojame, kad TPA LS Prezidento vardu 2024 m. vasario 7 d. (trečiadienis) 11:00 šaukiamas TPA LS Valdybos posėdis.

Vieta: TPA LS Būstinė Aušros Vartų g. 16-4, Vilniuje.

Numatoma darbotvarkė:

  1. Dėl TPA LS poskyrių metinių ataskaitų ir jungtinės TPA LS ataskaitos pateikimo TPA Vykdomajam Biurui.
  2. Dėl TPA LS 2024 m. pagrindinių priemonių planų.
  3. Dėl TPA LS 2023 m. finansinės veiklos ataskaitos parengimo ir vidaus audito atlikimo.
  4. Dėl TPA LS Suvažiavimo (visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo organizavimo ir šaukimo, internetu).
  5. Dėl TPA LS atstovavimo TPA pasaulinėse sporto žaidynėse ir kituose tarptautiniuose TPA renginiuose aptarimo.
  6. Dėl TPA LS 30-mečio renginių organizavimo klausimų aptarimo.
  7. Dėl TPA LS poskyrių narių visuotinių ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų organizavimo klausimų.
  8. Kiti einamieji klausimai.

Numatoma trukmė – iki 3 val.

Valdybos nariams:

Prašome rezervuoti nurodytą laiką ir dalyvauti Valdybos posėdyje. Apie Jūsų dalyvavimą ir Jūsų pasiūlymus darbotvarkei (jei tokių būtų) prašome informuoti iki 2024-02-01 el. paštu IPA.Lithuania@gmail.com ir/arba čia, jo skelbime, pažymint Jūsų registraciją į renginį. 

Servo per Amikeco!

Vytautas Jasiulevičius

TPA LS generalinis sekretorius
Vidaus komisijos pirmininkas

El.p.: IPA.Lithuania@gmail.com