Skelbiamas TPA LS Suvažiavimas (visuotinis narių susirinkimas)

Pradžia: 2024 25 kovo

Pabaiga: 2024 30 kovo

2024 m. vasario 7 d. TPA Lietuvos skyriaus valdybos posėdyje buvo priimtas sprendimas š. m. TPA LS Suvažiavimą (ataskaitinį visuotinį narių susirinkimą) organizuoti nuotoliniu būdu, teikiant ataskaitas ir kitą reikalingą medžiagą bei balsuojant internetu.

Skelbiame, jog TPA LS Suvažiavima (ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas) startuos nuo 2024 m. kovo 25 d.

Numatoma, jog balsuoti bus leidžiama bent kelias dienas, iki 2024 m. kovo 30 d.

Delegatams visa reikalinga medžiaga bus pateikta susipažinti, apie ką visi delegatai (poskyriai) bus informuoti el. paštu. Taip pat numatytu laiku visiems bus pateikta nuoroda į balsavimo biuletenį.

Numatomi darbotvarkės klausimai:

  • Suvažiavimo dalyvių registracija, darbotvarkės tvirtinimas
  • Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas
  • Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas
  • TPA LS valdybos ir komisijų veiklos ataskaitos
  • Finansinės veiklos ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas
  • TPA LS Vidaus audito komisijos ataskaitos pateikimas
  • TPA LS 2023 m. veiklos priemonių plano pristatymas
  • TPA LS iždininko ir kitų pranešimų, pasiūlymų pristatymas ir patvirtinimas (pagal poreikį, gavus pasiūlymus iki Suvažiavimo)
  • Pasiūlymų dėl nario mokesčio peržiūros pateikimas
  • Kiti klausimai

Maloniai kviečiame iki 2024 m. kovo 11 d. teikti pasiūlymus darbotvarkei bei teikti bet kokius mūsų asociacijai aktualius pasiūlymus.

TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius, IPA.Lithuania@gmail.com

2023 m. veiklos ataskaita: 1. Annual Report 2023_Correct_Lithuania