TPA pasaulinis ir nacionalinis fotografijų konkursai

Pradžia: 2019 sausio 15

Pabaiga: 2019 sausio 15

Tarptautinės  policijos asociacijos Socialinė – Kultūros  komisija skelbia Tarptautinį fotografijos konkursą. Konkurso tvarkoje numatyta, jog fotografijas galima pateikti dviejose kategorijose:
Atvira kategorija: nuotraukos laisva tema;
Teminė kategorija: policijos darbas.
Atsiliepdama į TPA Socialinės – Kultūros komisijos kvietimą TPA Lietuvos skyrius, laikydamasis pagrindinių tarptautinio konkurso taisyklių ir reikalavimų,  skelbia nacionalinį fotografijos konkursą ir kviečia TPA Lietuvos skyriaus narius aktyviai jame dalyvauti. Konkurso organizavimas yra pavedamas TPA Lietuvos skyriaus iždininkui Rimui Leleckui, kuris yra įpareigotas nustatyti TPA Lietuvos skyriaus fotografijų konkurso nugalėtojų apdovanojimo tvarką, sudaryti vertinimo komisiją, o taip pat užtikrinti atrinktų darbų pateikimą Tarptautinei vertinimo komisijai  Tarptautinio konkurso nuostatuose nustatytu laiku.
 
TARPTAUTINĖS POLICIJOS ASOCIACIJOS LIETUVOS SKYRIAUS
2019 METŲ NACIONALINIO FOTOGRAFIJOS KONKURSO
 TAISYKLĖS
 
Fotografijos konkursas yra atviras visiems TPA Lietuvos skyriaus nariams.
– Kiekvienas fotografas gali pateikti po 5 nuotraukas kiekvienoje kategorijoje;
– Nacionalinio konkurso nugalėtojai bus apdovanoti TPA Lietuvos skyriaus įsteigtais prizais, suvenyrais ir diplomais;
– Fotografijas JPG (JPEG –  angl. Joint Photographic Experts Group) formatu elektroninio pašto adresu   rimofoto@gmail.com  konkursui prašome pateikti iki 2019 m. sausio 15 d.;
– Prie fotografijų pateikti užpildytą paraišką nurodant fotografijų pavadinimą lietuvių ir būtinai anglų kalbomis; kiekvieną fotografijos failą pervadinti tuo pavadinimu, kuris nurodytas paraiškoje;
– Jei bendras fotografijų dydis viršija 10 MB, prašome siųsti kelis elektroninius laiškus;
– Nacionalinė vertinimo komisija bus sudaryta iš profesionalių fotografų, taip pat TPA Lietuvos skyriaus narių. Darbų atranka komisijai nežinant autoriaus vykdoma iki 2019 m. vasario 15 d.;
– Nacionalinio fotografijos konkurso nugalėtojai ir fotografijų, atrinktų į Tarptautinį konkursą autoriai bus informuoti planuojamos parodos atidarymo metu, iki birželio 1 d;
– Nacionalinės vertinimo komisijos atrinktos fotografijos bus teikiamos Tarptautinei vertinimo komisijai, o taip pat eksponuojamos viešai policijos įstaigose bei kitose erdvėse;
– Nacionalinės vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis  ir neskundžiamas;
– TPA Lietuvos skyrius pasilieka sau teises daryti nuotraukų kopijas ir jas tiražuoti TPA Lietuvos skyriaus tikslais;
– TPA Lietuvos skyrius neprisiims atsakomybės už dėl įvairių priežasčių dingusias nuotraukas;
– Asmenys, pateikdami konkursui nuotraukas, automatiškai sutinka su nurodytomis Taisyklėmis.
 
PRIDEDAMA. Tarptautinio fotografijos konkurso tvarkos aprašymas anglų kalba ir paraiška lietuvių kalba.
 
Visais klausimais teirautis el. pašto adresu rimofoto@gmail.com  arba telefonu: mob. 8 610 66161
Rimas Leleckas
TPA LS iždininkas