Fotodarbų konkurso nuostatai

2006 sausio 20

(TPA LS I-oji viceprezidentė Zita Gaižauskienė)

TARPTAUTINĖS POLICIJOS ASOCIACIJOS LIETUVOS SKYRIAUS KULTŪROS KOMISIJA

Jau kelinti metai TPA Lietuvos skyrius skatina savo narius aktyviau dalyvauti bendroje veikloje pagal pomėgius.

Pirmieji aktyvinti šią veiklą pradėjo fotomėgėjai, jau tris kartus dalyvavę konkursuose-parodose. 2005 metais jų fotonuotraukos neblogai buvo įvertintos Naujosios Zelandijos skyriaus organizuotame 1-ajame tarptautiniame fotodarbų konkurse.

Kaskart vis daugiau TPA narių įsijungia į šią veiklą. Atsirado iniciatyvių ir kūrybingų kolegų, kurie sugebėjo organizuoti parodas savo skyriuose.

Pratęsiant šią tradiciją, 2006 metais TPA Lietuvos skyrius skelbia naują fotodarbų konkursą-parodą „Akimirksniai“.

FOTODARBŲ KONKURSO „AKIMIRKSNIAI“ NUOSTATAI

Konkurso tikslas: skatinti Tarptautinės policijos asociacijos narius aktyviau reikštis ne tik profesinėje, bet ir kultūrinėje veikloje, atskleidžiant policijos pareigūnų kūrybiškumą ir įvairiapusiškumą., meninės fotografijos kalba pateikti savitą požiūrį į tarnybą ir jos ypatumus, išreikšti savo asmenybės kūrybines galias, atskleisti savitą gyvenimo filosofiją, išryškinti sustabdyto grožio įtaką mūsų kasdienybei.

Akimirksniai – tai sekundės ar valandos, kai fotoaparatą laikantis žmogus sugeba pamatyti ir kitiems parodyti tai, pro ką neretai praeiname, nors sustoti būtina, siekiant netapti vienpusišku, atliekančiu sunkų, neretai mažai teigiamų emocijų teikiantį, policijos pareigūno darbą.

Konkurso laikas: Konkursas skelbiamas nuo 2006 metų sausio 15 d. ir vykdomas iki 2006 m. gegužės 20 d.

Konkurso organizatorius: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kultūros komisija.

Konkurso tema: „Akimirksniai“ . Darbai bus vertinami 2 kategorijose:

1) Policijos pareigūnų darbo kasdienybė ir šventės

2) Įvairių gyvenimiškų situacijų, reiškinių gamtoje ir žmonių santykiuose atspindėjimas

Konkurso organizavimo tvarka:

Dalyviai: konkurse gali dalyvauti tik Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus nariai

Reikalavimai konkursiniams fotodarbams: fotonuotraukos pateikiamos neįrėmintos, spalvotos arba juodai baltos, atspausdintos ant matinio arba blizgančio popieriaus, antroje fotonuotraukos pusėje užrašomas pavadinimas ir autoriaus pavardė, kita informacija pateikiama registracijos formoje (nuostatų priedas). Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 5 fotonuotraukas kiekvienoje kategorijoje. Nuotraukų  formatas 20×30 cm.

Fotodarbų pateikimo laikas ir vieta: nuo 2006 m. balandžio 1 iki gegužės 1 d. fotonuotraukos priimamos Asociacijos būstinėje Vilniuje, Žirmūnų 1E.

Vertinimo kriterijai: temos aktualumas, jos atspindėjimo originalumas, savitumas, meniškumas, fototechnikos lygis bei kiti, išsakyti konkurso tiksluose.

Vertinimo komisija: sudaro ir tvirtina respublikinė valdyba iš fotomenininkų, fotožurnalistų ir Kultūros komisijos narių ir skelbia tinklapyje:www.ipa.lt nuo 2006 m. balandžio 1 d.

Apdovanojimai: konkursui pateiktos nuotraukos vertinamos dviejose kategorijose, skiriant I, II ir III vietas bei apdovanojant piniginėmis premijomis. Taip pat gali būti skiriami paskatinamieji apdovanojimai, įvertinant visų gautų nuotraukų temas ir jų meniškumą.

2006 m. gegužės 20 d. TPA Rytų ir Vidurio Europos šalių skyrių konferencijos dalyviai fotonuotraukų ekspozicijos metu skiria Simpatijų prizą.

Nugalėtojai skelbiami ir apdovanojami TPA Lietuvos skyriaus 2006 m. gegužės mėn. Konferencijoje Trakuose. Informacija apie fotokonkursą skelbiama Asociacijos internetinėje svetainėje bei žiniasklaidos priemonėse.

Fotodarbai eksponuojami 2006 m. gegužės 20-22 dienomis vyksiančiose tarptautinėje bei respublikinėje konferencijose Trakuose (VRM Reabilitacijos ir sveikatingumo centre). Fotonuotraukų paroda gali būti eksponuojama Asociacijos skyriuose pagal pageidavimą.

KVIEČIAME TARPTAUTINĖS POLICIJOS ASOCIACIJOS NARIUS AKTYVIAI DALYVAUTI ŠIAME KONKURSE!