Futbolo turnyras Kalvarijoje

2005 gruodžio 24

(TPA LS Kalvarijos poskyrio pirmininkė Ramutė Kartavičienė)

2006 m. kovo 25 d. TPA LS Kalvarijos poskyris organizuoja Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus III -ąjį mažąjį futbolo turnyrą.

VARŽYBŲ NUOSTATAI

1. Tikslai ir uždaviniai

Varžybos vykdomos siekiant skatinti bendravimą tarp atskirų Tarptautinės policijos asociacijos (toliau TPA) Lietuvos skyriaus (toliau LS) poskyrių, propaguoti sportą tarp policijos asociacijos narių.

2. Varžybų rengėjai

Varžybas rengia TPA LS Kalvarijos poskyris.

3. Dalyviai

Čempionate dalyvauja TPA LS poskyrių komandos, kurias sudaro asociacijos nariai. Komandoje taip pat gali būti registruoti asociacijos nario šeimos nariai ir ne daugiau kaip du policijos darbuotojai. Pažeidusi šiuos reikalavimus komanda diskvalifikuojama ir laimėta vieta anuliuojama, o iškovoti prizai grąžinami sekretoriatui. Komandos žaidėjai turi turėti vienodos spalvos aprangą. Paraiškoje galima registruoti ne daugiau kaip 10 žaidėjų. Į komandos sudėtį įeina 10 žaidėjų, treneris ir komandos vadovas.

4. Paraiškos

Vardinės paraiškos, patvirtintos atitinkamo TPA LS poskyrio pirmininko parašu ir (jei turi) antspaudu, pateikiamos į TPA LS Kalvarijos poskyrį (Laisvės g. 14, Kalvarija) arba atsiunčiamos elektroniniu paštu adresu gintaras.zavistauskas@vrm.lt  iki 2006 m. vasario 1d.

Paraiškose turi būti nurodyti šie duomenys: žaidėjo vardas, pavardė, gimimo metai, pareigos, TPA pažymėjimo numeris. Paraiškoje taip pat nurodomas komandos vadovas ir treneris.

Antrą paraiškos egzempliorių būtina turėti prieš čempionatą, kartu su komandos dalyvių TPA pažymėjimais, šeimos nario asmens dokumentais, policijos darbuotojo pažymėjimais.

Komandos, pageidaujančios dalyvauti turnyre, iki 2006 m. vasario 10d. turi pervesti po 100 litų starto mokestį į TPA LS Kalvarijos poskyrio sąskaitą (Hansabankas, sąskaitos Nr. LT 907300010041673710 įmonės kodas 166060554 ). Nesumokėjusios starto mokesčio komandos netenka teisės dalyvauti turnyre. Čempionate dalyvauja ne daugiau kaip 10 komandų.

5. Taisyklės:

Varžybos vykdomos pagal bendras salės futbolo taisykles. Aikštelėje žaidžia 4 aikštės žaidėjai ir vartininkas. Keitimų skaičius neribotas. Žaidėjai keičiasi už aikštės galinės linijos. Varžybos tęsiasi du kėlinius po 10 min. Kampiniai keliami. Kamuoliui atsitrenkus į lubas, jis atiduodamas priešininko komandai. Laikas nestabdomas. Žaidėjai šalinami 2 min. šiais atvejais:

– kai aikštelėje žaidžia daugiau žaidėjų negu numatyta nuostatuose;

– už kamuolio stabdymą neleistinu būdu (padkatą);

– už netechnišką ir šiurkštų žaidimą (tyčinį smūgį į žaidėją, sieną, kamuolio nuspyrimą tolyn po teisėjo švilpuko ir t.t.);

– už nesportišką žaidimą (necenzūriniai žodžiai, žodžiai įžeidžiantys priešininko komandos narį ir teisėją ir t.t.)

Už nesportišką žaidimą žaidėjas gali būti šalinamas ir iki rungtynių ar net iki čempionato pabaigos. Prasižengus vartininko aikštelėje ar sužaidus ranka skiriamas 7 m baudinys. Po praleisto įvarčio, pašalintas žaidėjas grįžta į aikštę. Vartininkas kamuolį gali mesti tik iki aikštės vidurio, jam atsitrenkus į grindis tie salės viduriu, jis gali skristi toliau. Įmušus įvartį žaidimas pradedamas nuo aikštės centro. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę nežymiai keisti taisykles.

6. Varžybų vykdymo sistema

Varžybų vykdymo sistema bus aptarta paaiškėjus čempionate dalyvaujančių komandų skaičiui.

7. Apdovanojimas

Komanda iškovojusi pirmą vietą apdovanojama taure, medaliais ir diplomais. Prizines vietas iškovojusios komandos apdovanojamos medaliais ir diplomais. Geriausi žaidėjai apdovanojami diplomais bei atminimo dovanomis. Prizininkų bei geriausių žaidėjų apdovanojimai finansuojami iš dalyvių surinktų starto mokesčių ir TPA LS.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės elektroniniu paštu: gintaras.zavistauskas@vrm.lt  arba kontaktiniais telefonais 8 343 21521; 8 686 80397.