Išrinktas naujas Lazdijų poskyrio pirmininkas

2008 gruodžio 17

(TPA LS prezidentas V.Pliuskus) Lazdijų poskyrio nariai visuotiniame susirinkime Ilką Cibulską išrinko poskyrio pirmininku. Jis pakeitė ilgametį TPA LS valdybos narį, bei poskyrio pirmininką Arūną Berkmoną.