Įvyko neeilinis TPA LS suvažiavimas

2014 gruodžio 16 TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2014 m. gruodžio 12 d. Radviliškio raj., Šeduvoje, Šeduvos malūno komplekse (http://www.seduvosmalunas.lt/lt.html) įvyko neeilinis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus suvažiavimas.

Neeilinio suvažiavimo šaukimo pagrindinis tikslas buvo nustatyti ir patvirtinti nario ir stojamojo mokesčio mokėjimo eurais dydį ir tvarką.

Prezidentas Vytautas Pliuskus pateikė informaciją apie TPA pasaulinio Kongresą Potsdame, 3-čiasis viceprezidentas Rimas Leleckas pateikė vaizdinę informacija apie Policijos ir visuomenes šventę Tauragėje.

Vėliau buvo pereita prie pagrindinių Suvažiavimo klausimų. Generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius pristatė klausimus dėl TPA nario stojamojo mokesčio dydžio nustatymo  ir dėl TPA nario metinio mokesčio (TPA LS Valdybos nutarimu abu mokesčiai buvo siūlomi po 20 EUR), taip pat dėl nario mokesčio mokėjimo tvarkos.

Diskusijose buvo pasilyti ir kitokie metinio nario mokesčio dydžiai – 11, 12 ir 15 EUR. Daugumos Suvažiavimo delegatų balsais buvo patvirtintas 15 EUR minimalus metinis nario mokestis ir 20 EUR stojamasis mokestis.

Įvertinus naujo nario pažymėjimo gamybos specifiką, buvo patvirtinta TPA LS Valdybos nutarimu nustatyta tvarka, kad kasmetinis nario mokestis už ateinančius metus privalo būti sumokamas avansu iki kiekvienų metų lapkričio 1 d., o už 2015 m. – iki 2015 m. kovo 1d.

Prezidentas Vytautas Pliuskus pateikė informaciją, kad nuo 2016 m. pasaulyje galios tik naujo pavyzdžio TPA pažymėjimai. TPA LS Valdybos nutarimu siūloma TPA Lietuvos skyriaus nariams gaminti metinius TPA pažymėjimus su nuotraukomis. Suvažiavimas pritarė pasiūlymui nuo 2016 m. gaminti metinius TPA pažymėjimus su nuotraukomis

Toliau buvo paskelbtas nominacijos TPA LS poskyriui „Už aktyvia veiklą TPA ir policijoje“ laimėtojas Juo pripažintas TPA LS Klaipėdos miesto poskyris, kurio pirmininkui Genadijui Kazakovcevui buvo įteikta atminimo taurė, o piniginis prizas pervestas į poskyrio sąskaitą.

Vliau buvo pateikiama informacija dėl 2015 metų renginių. Planuojama, kad TPA LS sąskarydį organizuos Šilutės poskyris su TPA LS. Šilutės poskyrio atstovas pristatė numatomą vietą.

TPA LS Kongreso data siūloma 2014 m. balandžio 17 d., o vieta – Panevėžys

Klausimus dėl naujo TPA LS tinklalapio ir TPA narių apskaitos pristatė 1-asis viceprezidentas Ramūnas Matonis ir Generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius. Pristatyta informacija dėl metinio TPA LS žurnalo, už kurio leidybą atsakingi: Rasa Stasiulaitienė, Rimas Leleckas ir Zita Gaižauskienė, vėliau kalbėta apie TPA LS 2014 m. veiklos ataskaitas, TPA LS 2015 m. veiklos plano sudarymą. Dėl galimybių gaminti TPA regalijas poskyrių pirmininkams kalbėjo 3-čiasis viceprezidentas Rimas Leleckas, įspūdžiais iš tarptautinės misijos Kipre ir seminaro Gimborne pasidalijo Viešojo saugumo poskyrio pirmininkas Deividas Kerulis.

Po suvažiavimo visi dalyviai rinkosi pokylių salėje, kur šventė tiek paskutinį TPA LS metų renginį, tiek ir Radviliškio poskyrio 20-metį.