Kalėdinis TPA narių susitikimas Lazdijuose

2007 23 gruodžio

(TPA LS gen. sekretorius V.Pliuskus)

Trečiadienį vykusiame TPA Lietuvos skyriaus posėdyje Lazdijų policijos komisariate, aptarti einamieji asociacijos veiklos klausimai. Posėdžio dalyvius, Lazdijų poskyrio pirmininkas Arūnas Berkmonas supažindino su policijos komisariato veikla.

Vasiliauskų kaimo turizmo sodyboje, Akmenių kaime vyko šventinė Kalėdų vakaronė. Ta proga vykusioje šventėje dalyvavo Senelis Šaltis, Lazdijų ir Alytaus komisariatų vadovai bei policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius.

Su artėjančiomis Kalėdomis susirinkusius pasveikino TPA LS prezidentas Ramutis Oleka, valdybos narys Vytautas Grigaravičius, Alytaus policijos komisariato vadovas Česlovas Mulma.

Organizacijos nariams surengtoje šventėje pasveikinti jubiliatai Algirdas Samas, nesenai atšventęs savo 50-ties metų jubiliejų, bei Ramutis Oleka, 65 – mečio proga.

Nepamiršti buvo ir fotografijų parodos „Apie mus „ dalyviai, juos pasveikino ir atminimo dovanėles bei padėkos raštus įteikė renginio organizatorė viceprezidentė Zita Gaižauskienė.

Kalėdų senelis pasikalbėjęs su vakaro dalyviais ir išklausęs jų meninius gebėjimus, išdalino dovanėles. Šventės dalyvius linksmino Lazdijų PK muzikantai.