Kelionė pas kolegas lenkus, į Opolės kraštą.

2023 12 gegužės Riders of IPA Lithuania pirmininkas Laimutis Montvidas

Gegužės pirmą savaitgalį, tradiciškai skirtą baikerių sezono atidarymui, nusprendėme apsilankyti Riders of IPA LE MC Poland Opolės skyriuje.  Šio skyriaus Prezidento Bogdan Gustowski – Gucio kvietimu, šio skyriaus įkūrimo 5 – erių metų sukakties minėjime. Tuo pačiu, pasinaudodami proga, priėmėme į Riders of IPA LE MC Lithuania Prospect tris kolegas: Audrių, Edvardą ir Gintautą.  Jiems Mosznos pilyje iškilmingo minėjimo metu buvo apvilktos moto klubo liemenės. Pabendravę su senais bičiuliais, pasigrožėję pietinės Lenkijos dalies gamta, sėkmingai sugrįžome į namus.