Linksmų Šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2014-ųjų Metų!

2013 gruodžio 27

(TPA LS valdyba)

Vėl praplaukė metai… Ištirpo, lyg žvakė… Vėl stovim nustebę… Sumišę, apstulbę… Ar viską padarėm? Ar viską pasakėm? Ar kantriai kentėjom? Ar stipriai mylėjom? Neklupom, neklydom?… Ar kaltę atleidom? Vėl geidžiame būti… Svajoti ir kurti… Ieškoti sau laimės… Suteikti palaimos… visiems, kuriuos mylim… Visiems, kas mus myli…

Linksmų Šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2014-ųjų Metų!

Visiems TPA nariams ir Jų artimiesiems linkime, kad Naujieji Metai atneštų Arklio sveikatą ir darbingumą, Pegaso kūrybingumą, Žirgo eiklumą, Mulo ištvermingumą, o nesėkmės taptų mažesnėmis už Ponius…

Servo per Amikeco

TPA LS valdyba