Marijampolės poskyriui ir toliau vadovaus A. Žemaitaitis

2012 gruodžio 11

(TPA LS informacija)

Praėjusią savaitę Marijampolėje vyko visuotinis TPA Lietuvos skyriaus Marijampolės poskyrio susirinkimas, kuriame buvo renkama nauja poskyrio vadovybė. Pirmininku vienbalsiai perrinktas buvęs vadovas Artūras Žemaitaitis, jo pavaduotoja – Ilona Paludnevičienė. Nepasikeitė ir valdybos nariai.

Susirinkimo metu aptarti svarbiausi prioritetai, planuojami renginiai, pasikeista nuomonėmis apie poskyrio veiklos gerinimą. Pasibaigus susirinkimui nariai rinkosi į šventinę vakaronę, kurioje koncertavo grupė „Meksikano“, įteiktos tradicinės nominacijos.

Vakaronėje dalyvavo TPA LS vadovai, Lenkijos skyriaus nariai ir daugiau nei 100 Marijampolės poskyrio narių.

Kaip pažymėjo susirinkime dalyvavęs TPA LS 2-asis viceprezidentas Ramūnas Matonis, marijampoliečiai per tris metus suorganizavo du didelius respublikinius renginius – sąskrydį ir policijos ir visuomenės šventę ir įrodė, kad darnus ir geras kolektyvas gali padaryti labai daug. TPA LS Prezidento padėkos įteiktos poskyrio pirmininkui Artūrui Žemaitaičiui, pavaduotojai Ilonai Paludnevičienei, poskyrio valdybos nariui Harimantui Poškevičiui, poskyrio nariams Aidui Navickui ir Vaidui Tamošaičiui.