Marijampolės poskyriui ir toliau vadovaus Harimantas Poškevičius

2006 gruodžio 20

(TPA LS Marijampolės poskyrio pirmininko pavaduotojas Artūras Žemaitaitis)

Šių metų gruodžio 08 dieną vyko TPA LS Marijampolės poskyrio ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta poskyrio valdybos ataskaita už 2006 metus.

Buvo renkamas poskyrio pirmininkas, trečiajai kadencijai buvo perrinktas Harimantas Poškevičius. Taip pat buvo išrinkta nauja poskyrio valdyba. Poskyrio nariams pristatyta naujai įsigyta asociacijos vėliava.

Po susirinkimo visus linksmino muzikantas, vyko naujai priimtų narių krikštynos. Aktyviausius poskyrio narius atvykęs Kalėdų senelis apdovanojo vertingomis dovanomis.