Marius Miesčionaitis perrinktas Kalvarijos poskyrio pirmininku dar vienai kadencijai

2019 kovo 28 TPA LS Kalvarijos poskyrio pirmininkas Marius Miesčionaitis

2019 m. kovo 22 d.  Kavinėje – Užeigoje „Trobiai“ vyko kasmetinis TPA LS Kalvarijos poskyrio narių ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

Susitikimo metu buvo aptarti 2018 m.  įvykdyti darbai,  pristatytos veiklos bei finansinė ataskaitos,  suplanuoti galimi 2019 m. renginiai.

Valdymo organų rinkimų metu  poskyrio nariai išreiškė pasitikėjimą ir dar vienai kadencijai poskyrio pirmininku išrinko Marių Miesčionaitį. Taip pat prie jau esamų valdybos narių – Ernestos Bartaškevičienės ir Arūno Žemaičio, išrinkti du nauji nariai: Ligita Varnagirytė ir Andrius Klimaitis, o poskyrio revizoriaus pareigos dar vienai kadencijai patikėtos Raimundui Lisauskui.

Poskyrio narių vardu dėkojame Kavinei – Užeigai „Trobiai“ (https://www.facebook.com/trobiai/) kad ne pirmą (ir, tikimės, ne paskutinį) kartą mus maloniai ir jaukiai sutiko 😉

Didelis AČIŪ visiems susirinkusiems nariams! Malonu, kad Jūsų šį kartą buvo tiek daug!
Iki susitikimo!