Mūsų bendruomenės nariui kun. Algirdui Toliatui sukanka 40 metų

2018 gegužės 13 TPA LS generalinis

Mielas kunige Algirdai!
Geras, magiškas 40 metų skaičius, per kuriuos jau spėta ne tik kad nueiti teisingu keliu, tegul ir, kaip sakote, dykuma…, bet neabejojame ir žinome, kad, eidamas tuo keliu, sugebėjot ne vienam savo pakeleiviui ar sutiktam pailsusiam klajokliui ne tik numalšinti troškulį savo turimo vandens atsargomis, nutolinti alkį pasidalindamas duona, bet ir savo žodžiais suteikti dvasinės ramybės… Linkime, kad ta kelionė ir toliau būtu nukreipta teisinga kryptimi ir vestu pro oazes, kuriose galėtumėt pasipildyti dar didesnėmis atsargomis visos šios svarbios kelionės reikmėms užtikrinti…
Linkime, kad Jūsų gyvenimo kelias kunigiško gyvenimo šviesoje būtų be galo prasmingas ir kilnus.
Neškite žmonėms meilę ir paguodą, viltį ir džiaugsmą. Stiprios sveikatos, išradingumo ir didelės Dievo Palaimos!

TPA LS bendruomenė