Pakeista „Kupiškio marios – 2006“ varžybų data

2006 23 sausio

(TPA LS Kupiškio poskyrio pirmininkas Georgijus Buidovas)

,,Kupiškio marios – 2006″ varžybos nukeliamos į vasario 25 d., kadangi vasario 4 d. vyks žirgų lenktynės ant Sartų ežero, todėl daugelis TPA narių nori vykti į tą renginį arba turės jo metu dirbti.

TPA LIETUVOS SKYRIAUS NARIŲ 5-ŲJŲ POLEDINĖS ŽŪKLĖS VARŽYBŲ ,,KUPIŠKIO MARIOS – 2006“ NUOSTATAI

1. Varžybų tikslas ir uždaviniai:

1.1. puoselėti TPA LS narių sportinių bei laisvalaikio renginių tradicijas.

1.2. siekti, kad TPA LS nariai galėtų sveikai ilsėtis ir stiprinti tarpusavio santykius.

1.3. varžybų metu išsiaiškinti mikliausią ir gudriausią žveją.

2. Varžybų rengėjas

Varžybas rengia TPA LS Kupiškio poskyris.

3. Varžybų data, vieta ir laikas:

Poledinės žūklės varžybos vyks 2006 m. vasario 25 d.

Varžybų eiga:

8.00-11.00 varžybų I turas.

11.00-12.00 pietūs, I turo rezultatų suvedimas.

12.00-15.00 varžybų II turas.

15.00-16.00 žuvienė, II turo rezultatų suvedimas.

16.00 – rezultatų paskelbimas, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas.

16.30 – šventė tęsiasi …

4. Varžybų dalyviai

Komandą sudaro 3 dalyviai. Komandų skaičius neribojamas. Dalyviai turi būti TPA nariais. Varžybos komandinės ir asmeninės. Vieno komandos nario starto mokestis – 20 Lt.

5. Varžybų vykdymo sąlygos

Kiekvienas varžybų dalyvis gali žvejoti viena meškere ir ne daugiai kaip su viena avižėle arba vienu kabliuku ir blizgute. Masalas įvairus, išskyrus gyvą žuvelę. Šėrimas vyksta prasidėjus varžyboms. Žvejybos vietos pasirinkimas laisvas, nustatytame perimetre, atstumas tarp dalyvių ne mažiau kaip 5 m. Varžybų dalyvis įspėjamas ar diskvalifikuojamas, jeigu:

– nesilaiko nurodytų reikalavimų;
– nesilaiko nurodyto 5 m atstumo;
– žvejoja nuostatuose nenumatytais įrankiais ar metodais;
– turi ne varžybų metu pagautos žuvies.

Diskvalifikavus vieną komandos narį, diskvalifikuojama visa komanda. Kilusius nesutarimus ar ginčus nagrinėja vyr. teisėjas ir teisėjų kolegija. Galutinį sprendimą priima vyr. teisėjas.

6. Varžybų teisėjai

Varžybų vyr. teisėjas Georgijus Buidovas (8~687) 80 928, žin. 62 412
Vyr. teisėjo pavaduotojas Sigitas Kurklys (8~698) 12 146, žin. 62 420
Sekretorė Jurgita Žiūrienė (8~682) 48 944, žin. 62 432

7. Rezultatų skaičiavimas ir apdovanojimas

Visa pagauta varžybų metu žuvis bus vertinama: 1 g – 1 taškas. Esant vienodam taškų skaičiui pirmenybė teikiama tai komandai ar žvejui, kurie sugavo stambesnes žuvis. Kiekvienas komandos dalyvis taip pat dalyvauja ir asmeninėse varžybose.

Komanda nugalėtoja apdovanojama pereinamąja taure, diplomu ir vertinga dovana. Komandos prizininkės apdovanojamos diplomais ir vertingomis dovanomis. Asmeninių varžybų nugalėtojai taip pat apdovanojami diplomais ir vertingomis dovanomis. Visiems varžybų dalyviams bus įteikti atminimo medaliai.

8. Dalyvių registracija

Paraiškas prašome siųsti iki 2006 m. sausio 27 d. imtinai el p. jurgita.ziuriene@vrm.lt arba faksu (žinybinis) 62 444 ir (8~459) 35 015. Apie pasikeitimus paraiškose prašome informuoti papildomai, tai padės varžybų organizatoriams geriau ir sklandžiau pasiruošti varžyboms.

Varžybų dalyviai renkasi 2006 m. vasario 25 d. 7.00 val. Kupiškio r. PK adresu Gedimino g. 54, Kupiškis.