Panevėžio m. poskyrio pirmininku antrai kadencijai išrinktas Gintaras Šaltis

2019 kovo 5 TPA LS Panevėžio m. poskyrio informacija

 

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Panevėžio poskyrio pakartotinas ataskaitos ir rinkimų susirinkimas įvyko 2019 m. vasario 22 d. Išklausę Panevėžio poskyrio pirmininko Gintaro Šalčio ir poskyrio revizorės  Rimos Muniuvienės ataskaitų, poskyrio nariai vieningai nusprendė, kad veikla vykdyta teisingai, užsibrėžti tikslai pasiekti, pretenzijos dėl valdybos darbo nebuvo išsakytos.

Pagal patvirtintą darbotvarkę, buvo renkamas naujas Panevėžio poskyrio valdybos pirmininkas.  Vienbalsiai poskyrio pirmininku antrai kadencijai perrinktas Gintaras Šaltis.

Poskyrio revizore antrai kadencijai perrinkta – Rima Muniuvienė.

Susirinkimui pirmininkavęs Gintaras Šaltis pakvietė siūlyti kandidatus į poskyrio valdybą. Nutarta, kad valdybos narių skaičiaus reikia nekeisti, o palikti 8 narius. Po balsavimų išrinkti į valdybą: Inga Derukienė, Sigita Bružienė, Danguolė Žiaugrienė, Virginijus Mačėnas, Vidas Sabonis,  Vytautas Vinslovas, Renaldas Žekonis.  Už tokią valdybos sudėtį susirinkimo dalyviai balsavo vienbalsiai.

Po Panevėžio poskyrio valdžios išrinkimo, TPA Lietuvos skyriaus valdybos narys Vidas Sabonis pasveikino pirmininką ir naujus valdybos narius. Pirmininkas Gintaras Šaltis padėkojo už pasitikėjimą perrenkant antrą kartą į poskyrio valdybos pirmininko pareigas ir savo kalboje pabrėžė, kad iš poskyrio narių laukia įvairių pasiūlymų, kaip pakviesti jaunus kolegas tapti asociacijos nariais, nes didžiąją dalį narių sudaro policijos veteranai. Poskyrio veiklos 2019 m. planą pristatė poskyrio pirmininkas Gintaras Šaltis. Susirinkimo nariai planą patvirtino vienbalsiai. Didelis dėmesys bus kreipiamas į renginius, kuriuose galėtų aktyviai pasireikšti poskyrio nariai. Iš valdybos narių, tikimasi konstruktyvaus darbo, kad Asociacijos idėjos būtų įgyvendinamos ne tik popieriuje, bet realiu, nuoširdžiu darbu.