Paskutiniame metų posėdyje – apie atliktus ir būsimus darbus

2010 12 gruodžio

(Vytautas Pliuskus – TPA LS prezidentas)

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyrius turi gražią tradiciją paskutinį metų posėdį organizuoti vis kitoje Lietuvos vietoje – tai Lazdijuose, tai Utenoje, tai Telšiuose, tai Vilniuje. Šiemet pirmąkart poskyrių pirmininkai ir valdybos nariai rinkosi Kelmės rajone – gražioje vietoje Tytuvėnuose prie Bridvaišio ežero.  Ne tik apsnigti, bet ir gerokai pripustyti gruodžio 10-osios keliai, ypač vykstantiems iš Panevėžio ar Telšių pusės, sukūrė tikrą žiemišką nuotaiką dar iki Tytuvėnų, todėl nieko nestebino, kad posėdžiauti pradėjom visa valanda vėliau.

Pagaliau juk ne tik formaliai paskelbus posėdžio pradžią svarstomi svarbūs klausimai, ne mažiau jų draugiškai aptarinėjama dar iki jo – kaip uteniškiai perdavinės fotoparodą panevėžiečiams, kaip šiauliečiai šventė penkiolikos metų sukaktuves, kaip sekėsi žvejams, kokie pasikeitimai įvyko vieno ar kito nario tarnybinėje karjeroje.

Posėdžio dienotvarkėje pirmu klausimu buvo numatyta TPA LS prezidento informacija apie dalyvavimą tarptautinėje TPA konferencijoje Paryžiuje rugsėjo 7-12 dienomis. Šioje konferencijoje, kaip vienas svarbiausių, buvo praktiškai išspręstas jau keletą metų svarstytas klausimas dėl naujo pavyzdžio nario pažymėjimo, kuris bus pradėtas išduoti palaipsniui naujiems nariams ar dėl kitų priežasčių nuo 2012 m. Be to, konferencijoje buvo išsakyta nepritarianti Asociacijos pozicija dėl kitų asmenų (rėmėjų ar pan.) galimos narystės – tai tarytum padėjo tašką ir mūsų skyriuje kilusiai diskusijai šiuo klausimu. Lietuvos skyrius teigiamai buvo pažymėtas tarp  5 skyrių už sporto ir kitokių renginių organizavimą. Kitais metais tarptautinė konferencija vyks Rumunijoje, 2012 metais – Izraelyje.

Malonu informuoti, kad kitų metų vasario 4-6 dienomis Vilniuje vyks TPA nuolatinio vykdomojo komiteto (PEB) išvažiuojamasis posėdis. Tai gera proga aukščiausiems tarptautinės organizacijos asmenims geriau susipažinti su mūsų skyriaus veikla ir Lietuva apskritai.

Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su perspektyviniu ateinančių metų veiklos planu, į kurį pasiūlyta ir jau tradicinių, ir naujų renginių. Be abejo, ne kiekvienas poskyris yra finansiškai pajėgus savo lėšomis organizuoti didesnius renginius, todėl laikomasi praktikos turimą biudžetą padalinti teisingai, įvertinant renginio apimtį, reikšmingumą ir pan. 2011  metų veiklos planą ir finansinę sąmatą valdyba turėtų patvirtinti sausio mėn.

Kaip žinia, Lietuvoje pernai buvo organizuotas jau 13-tas vasaros sąskrydis. Siekiant  sužinoti TPA narių nuomonę apie sąskrydžių organizavimo praktiką, TPA aktyvui buvo pateiktas klausimai. Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su gautų nuomonių  ir pasiūlymų apibendrinimu. Nedetalizuojant nuomonių, galima teigti, kad sąskrydžių tradicijai yra absoliučiai pritariama, netgi susitaikant su galimai mažesniu biudžetu dėl visiems žinomų priežasčių.

Simboliška, kad šiuo šventiniu laikotarpiu mus pasiekė ir dar viena gera naujiena – į posėdį tiesiai iš leidyklos buvo pristatyta tikrai dar dažais kvepianti Antano Kalinos parengta Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus istorija „POLICIJA – BE SIENŲ“. 

„Dauguma TPA LS nuveiktų darbų yra susiję su šiandien pristatomo leidinio „Policija – be sienų“ autoriaus vardu. Jis nuo pat organizacijos kūrimosi pradžios buvo iniciatyvinės grupės narys, statuto projekto kūrėjas, tarptautinių kontaktų pradininkas, kruopštus posėdžių sekretorius, pagaliau – generalinis sekretorius, ėjęs šias garbingas pareigas iki 2002 metų“. Nors pats autorius negalėjo atvykti į Tytuvėnus, tačiau jam skirta metų nominacija „Už ištikimybę TPA idėjoms“ jį pasiekė Vilniuje.

Pasibaigus oficialiajai posėdžio daliai, poskyrių pirmininkai ir valdybos nariai bei kartu atvykę kiti TPA draugai iš daugelio poskyrių rinkosi į kalėdiškai išpuoštą salę.

Neformalizuotai, linksmai buvo sutikti nominacijų nugalėtojai: „Metų klaida“  – skirta Utenos poskyriui, tuo pačiu pažymint drąsą prisipažinti suklydus; „Metų atradimas“ – Ramūnui Matoniui; „Už TPA eilių gausinimą“ – Alytaus poskyriui; „Už socialiai svarbią veiklą“ – Kelmės poskyriui; „Už sėkmingą TPA startą“  – vieno jauniausių – Zarasų – poskyrio pirmininkei Agnei Vanaginskienei; „TPA patriotas“ – Kalvarijos poskyrio pirmininkei Ramutei Kartavičienei, ilgamete veikla įrodžiusiai, kad ir mažas kolektyvas gali būti dideliu. Buvo dar vienas – „Metų miegalius“ – už 8 mėnesius pavėluotą sumokėti nario mokestį, bet jo dar kartą čia „neviešinsime“ – gal kitąmet tiesiog nebus kam įteikinėti šios nominacijos nei šiam, nei jokiam kitam poskyriui.

Vakaro metu buvo išspręsti dar du svarbūs 2011 metais klausimai –  skyriaus suvažiavimo ir sąskrydžio vietos klausimai.

Taigi, suvažiavimui, kuris numatomas balandžio mėn., Rokiškio poskyrio pirmininkas Ričardas Stanys sutiko parinkti vietą Rokiškio rajone bei prisidėti prie jo organizavimo, o Marijampolės poskyrio pirmininkas Arūnas Žemaitaitis patvirtino, jog  Marijampolės poskyris imasi nelengvo  14-tojo TPA LS sąskrydžio organizatorių vaidmens. Ši žinia buvo sutikta audringais plojimais. „Žinokit, jums teks susitaikyti su tuo, kad pušų bus mažiau, negu Zarasuose“, – pajuokavo Arūnas.

Kelmiškiai pasistengė, kad vakaro dalyvių nuotaika būtų puiki – kaimo turizmo sodybos „Sedula“ patiekalai buvo skanūs, o Vilmos Ancikevičienės surasti muzikantai sukūrė puikią, šventišką nuotaiką.

Jei reikėtų išvardinti visus šiais metais Lietuvos skyriuje organizuotus renginius, konkursus, varžybas, trumpas išvykas Lietuvoje ar didesnes keliones į užsienio šalis – susidarytų didžiulis sąrašas. Puiku, kad kiekvienas gali šią dabar tegu ir nesena istorija tampančia informaciją gali rasti šioje mūsų interneto svetainėje.

Noriu pasinaudoti šia gražia proga, kai visi stabtelėjame, apmąstydami nueinančius metus, ir nuoširdžiai padėkoti pirmiausia poskyrių pirmininkams, be kurių iniciatyvos nebūtų iškeliamos įvairios veiklos idėjos, o be atsidavimo tos idėjos nebūtų realizuotos.

Tai, kad Lietuvos skyriaus narių skaičius auga, kad gretos jaunėja, kad Asociacija tapo žinoma ir gerbiama mūsų profesinėje bendruomenėje, kad išsiplėtė ir plečiasi mūsų tarptautiniai ryšiai, noriu padėkoti jiems ir kiekvienam TPA nariui. Neabejoju, kad daugelis supratome, jog, tik dirbdami kaip komanda, mes pasieksime, jog mūsų organizacija bus gyva, atsinaujinanti, patraukli, taps tikra atsvara kasdienybei, skatins mus tobulėti kaip žmones ir kaip pareigūnus.

Jau gruodžio vidurys – jau jaučiame ateinančių Kalėdų dvasią – kai tikime ir viliamės, kad bus daugiau šviesos. Tikrai linkiu, kad nenusiviltume, o kad pasitikėtume – savimi ir  rytdiena, kad turėtume idėjų ir bendraminčių,  kad pakaktų jėgų ir sėkmės gyventi įdomiai ir laimingai.