Pasvaliečiai vienbalsiai palaikė savo pirmininkę Violetą Baltušienę ir ligšiolinę valdybą

2018 birželio 6 TPA LS Pasvalio poskyrio informacija

2018 m. gegužės 11 d. į Pasvalio rajono policijos komisariato salę susirinko TPA LS Pasvalio poskyrio nariai. Įvyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Visuotiniame Pasvalio poskyrio narių susirinkime buvo išklausyta poskyrio pirmininkės Violetos Baltušienės  pristatyta 2017 metų veiklos ataskaita. Policijos asociacijos revizorė Jurgita Packevičienė perskaitė finansinę ataskaitą už 2017 m. Policijos asociacijos pirmininkė Violeta Baltušienė perskaitė gautus  Viktoro Dodos ir Gintarės Bačiūrinaitės prašymus priimti į policijos asociacijos narius. Pritarta vienbalsiai.

Kad ir kaip būtų gaila, susirinkimo metu vienas asociacijos narys iš asociacijos narių gretų vienbalsiai buvo pašalintas, nes jam už pareigūno vardo pažeminimą buvo paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos.

Susirinkimo metu buvo vykdomi Valdybos pirmininko, narių, revizoriaus, iždininko rinkimai.

Nariai pasiūlė asociacijos poskyrio pirmininke antrai, trijų metų kadencijai palikti Violetą Baltušienę, bei palikti tuos pačius Valdybos narius: Airą Kovaliūnaitę, Liną Stakėnienę, Jolitą Klingaitę ir Andrių Bučinską. Revizore -Jurgitą Packevičienę, iždininke – Laimą Gaidelionienę. Pritarta vienbalsiai.

Susirinkusieji vienbalsiai valdybos darbą įvertino gerai. Patvirtintas 2018 metų veiklos planas.