Patvirtinti TPA LS nuolatinių komisijų nuostatai

2002 spalio 3

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija)

2002-09-30 Kaune vyko TPA LS posėdis. Jame dalyvavo respublikinės valdybos nariai ir poskyrių pirmininkai.Posėdžio metu patvirtinti TPA LS kultūros, profesinės, socialinės ir vidaus nuolatinių komisijų nuostatai.

Šiaulių poskyrio pirmininkas Kornelijus Škiela informavo, kad 2003 metų tarptautinis TPA sąskrydis įvyks Šiauliuose birželio 6-9dienomis.

Kaišiadorių poskyrio pirmininkas Stanislovas Šimkūnas apdovanotas TPA įkūrėjo A.Trupo atminimo medaliu.