PD poskyrio pirmininku dar vienai kadencijai patvirtintas Algis Kojala, išrinkta naujos sudėties valdyba

2022 29 balandžio TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2022 m.  balandžio 28 d. antruoju šaukimu įvyko TPA LS Policijos departamento poskyrio (Policijos departamento policijos asociacijos) visuotinis narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo 16 poskyrio narių..

Buvo pristatyta veiklos 2021 m. ir 3 metų kadencijos veiklos ataskaita, pateikta ir patvirtinta finansinės veiklos ataskaita. Taip pat pristatyta audito ataskaita.

Po šių ataskaitų pristatymo ir patvirtinimo vyko naujos sudėties valdybos, pirmininko ir revizoriaus rinkimo procedūros.

Įregistruota 10 kandidatų į valdybą.Balsų dauguma buvo išrinkta atnaujintos sudėties 7 narių PD poskyrio valdyba:

Algis Kojala (> pirmininkas),

Rasa Gradickienė,

Laima Minderienė,

Diana Panavienė (> iždininkė),

Giedrė Genutaitytė,

Simona Liudavičiūtė,

Vytautas Jasiulevičius.

Pirmininku dar vienai kadencijai patvirtintas Algis Kojala.

Poskyrio revizore perrinkta Ramunė Bernotienė.

Sveikiname ir linkime sėkmės…