PD poskyris palaikė stabilumą ir pirmininku patvirtino A.Kojalą dar vienai kadencijai

2019 balandžio 18 TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2019 m. balandžio 17 d. antruoju śaukimu įvyko TPA LS PD poskyrio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pirmininku dar vienai kadencijai patvirtintas Algis Kojala, valdybos nariais patvirtinti joje jau buvę V.Kažemikaitis, R.Gradickienė, R.Janavićiūtė, A.Dovydėnienė, taip pat patvirtinti nauji nariai L.Minderienė ir jau ankstesnėse kadencijose valdybos nariu buvęs G.Gotšeldas. Auditore išrinkta R.Jasiuvėnienė, prieś tai buvusi ilgamete valdybos nare.

Taip pat susirinkimas padidino metinį nario mokestį iki 25€.

Śiuo metu PD poskyris vienija per 120 nariu.