Piešimo pamokėlė

2009 20 spalio

(TPA LS PD poskyrio pirmininkas Algis Kojala)

Tai buvo neįprastas TPA renginys. Policijos departamento policijos asociacijos entuziastai ramų rudens savaitgalį nusprendė prisiminti prigimtinį žmogaus norą piešti.

Atmintyje visi esame išsaugoję vaikystės prisiminimus, lankyto darželio laikus. Tai laikas susijęs su mus supančio pasaulio pažinimu ir savo gabumų ieškojimu. Tuomet piešėme pieštukais ar akvarele. Dažniausiai ant popieriaus, nors kartais ir ant sienų ar šaligatvio. Ir dabar nesistebim, kad visi maži vaikai piešia. Deja, tik retas iš jų suaugęs pasirenka dailininko profesiją. Tačiau kiekvienas suaugęs žmogus turi išsaugojęs tą prislopusį norą toliau piešti.

Iš anksto buvo paskelbta informacija-kvietimas dalyvauti šiame renginyje. Loreta pasirūpino išnuomoti piešimo molbertus, iš sukauptų PDPA lėšų nupirko dažų ir teptukų. Buvo pakviestas profesionalus dailininkas Darius ir nusprendėm pavadinti renginį „piešimo pamokėlė“.

Rudenėjančiame Markučių parke prie tvenkinio buvo parengta vieta, skirta piešimo fantazijų realizavimui. Darius pasistengė neįkyriai pamokyti kai kurių piešimo subtilybių, o „mokiniai“ pagal gabumus piešė jiems patikusius vaizdelius, kūrė sau ir aplinkiniams pozityvią pasaulėjautą.

Renginukas užtrūko 4 val., dalyviai prasmingai praleido savaitgalį, Loreta įsisavino naują foto kamerą ir paliko prisiminimui keletą nuotraukų….