Rimas Leleckas toliau vadovaus Utenos poskyriui

2010 gruodžio 21

(TPA LS Utenos poskyrio informacija)

2010 m. gruodžio 17 d. įvyko Utenos policijos asociacijos visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Utenos policijos asociacijos veiklos ataskaitą už 2010 m. ir trumpą trijų metų valdybos veiklos apžvalgą pateikė ir su ją supažindino pirmininkas Rimas Leleckas, revizorius Darius Mieželis pristatė finansinę revizoriaus ataskaitą.

Rinkimuose į pirmininko pareigas buvo pasiūlyta tik viena – R. Lelecko kandidatūra. Pastarajam balsuojant prieš, visi kiti vienbalsiai naujai trijų metų kadencijai perrinko R. Lelecką.

Į šešias valdybos narių vietas buvo pasiūlyti 8 kandidatai. Naujos valdybos nariais tapo: Alina Plistkova, Asta Šuminienė, Daiva Sapkauskienė, Evaldas Lašinskas, Evaldas Norkūnas ir Gintautas Alubeckas.

Antrai kadencijai taip pat vienbalsiai perrinktas revizorius D. Mieželis.

Po oficialios dalies asociacijos nariai rinkosi į kalėdinę vakaronę, kurios pagrindinė tema buvo „Karininkai ir jų damos“.