Šiek tiek apie Kauno raj. poskyrio projektus…

2017 spalio 11 TPA LS Kauno r. poskyrio informacija

PROJEKTAS „JUDĖK IR BŪK SVEIKAS“

TPA LS Kauno rajono poskyris gavo finansavimą iš Kauno rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos projektui „Judėk ir būk sveikas“. Projekto tikslas-skatinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato (toliau-Kauno apskr. VPK Kauno r. PK) pareigūnus ir TPA LS Kauno rajono poskyrio narius vykdyti prevencines priemones prieš sėdimo darbo sukeliamas ligas ir sveikatos sutrikimus. Pagal projektą numatytą organizuoti mankštas ir pademonstruoti pratimus prieš stuburo ligas ar iškrypimus. Yra numatyti 4 susitikimai (praktiniai) užsiėmimai darbo vietose, pasitelkiant profesionalų kineziterapeutą, kuris pademonstruos Kauno apskr. VPK Kauno r. PK darbuotojams ir TPA LS Kauno rajono poskyrio nariams, fizinius pratimus padedančius mankštinti įvairias kūno dalis Projekto dalyviams bus pristatytos sėdimo darbo darbuotojų mankštos ir vykdoma prevencija prieš įvairias ligas. Bus paskleista projekto dalyviams metodinė medžiaga PDF formatu. Taip pat 2017 m. lapkričio mėn. numatomas projekto dalyvių seminaras-baigiamasis renginys. Bendras biudžetas 900 €

PROJEKTAS „SOS 112“

TPA LS Kauno rajono poskyris gavo iš Kauno rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų skatinimo programos tęstiniam projektui „SOS 112“ (2016 m. buvo vykdomas projektas Kauno mieste ir rajone) finansavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama reprezentuoti Kauno rajone esamų ir buvusių policijos pareigūnų veiklą, skatinami mokyklinio amžiaus jaunuoliai tapti ateityje pareigūnais ar tapti jaunaisiais policijos rėmėjais. Taip pat bus pasitelktos specialiosios tarnybos (Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Greitoji medicininė pagalba ir kt. socialiniai partneriai), kuriomis būtų jaunuoliai skatinami gerbti specialiąsias tarnybas ir motyvuojami bei mokinami jaunuoliai melagingai nekviesti tel. 112 specialiųjų tarnybų. Taip pat renginių metu būtų paruoštos specialiosios užduotys ar rungtys, kuriomis bus demonstruojamas sudėtingas ir sunkus specialiųjų tarnybų darbas bei suteikta galimybė nors akimirkai tapti gelbėtojais. Atrankos būdu bus atrinktos 3 Kauno rajono mokymo įstaigos, kuriose vyktų renginiai „SOS 112“. Būtų demonstruojamos turimos transporto priemonės ir turima amunicija. 2017 m. gruodžio mėn. butų organizuojamas policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir greitosios medicininės pagalbos proto mūšis „SOS 112“, kuriose dalyvautų aktyviausios 16 mokymo įstaigų iš Kauno rajono ir Kauno miesto (Centro PK). Projekto biudžetas-1500 €