Šilalėje įvyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

2018 balandžio 10 TPA LS Šilalės poskyrio informacija

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šilalės poskyrio nariai  balandžio 6-osios penktadienio vakarą rinkosi į visuotinį ataskaitinį-rinkiminį narių susirinkimą.

Susirinkimo metu pirmininkė  Edita Aurilienė pristatė poskyrio veiklos ataskaitą. Po ataskaitų poskyrio pirmininko, valdybos, sekretoriaus ir revizoriaus rinkimai. Naujai  kadencijai pirmininke perrinkta Edita Aurilienė. Į valdybą buvo vėl išrinkti tie patys 4 nariai: Dainius Valaitis, Virginijus Vinčiauskas, Rasa Sadauskytė ir Vygandas Mylimas. Sekretore išrinkta Inga Vinčiauskienė, revizoriumi – Aurimas Banys.  Akivaizdu, kad Asociacijos nariai palaikė poziciją, kad veikla būtų tęstinė, apimanti įvairius renginius, keliones, šventes, paramą.

Šiuo metu TPA LS Šilalės poskyris vienija net 48 TPA narius, kas, kaip nesunku paskaičiuoti, sudaro vieną didžiausių „TPA narių tankių“ (lyginant su Policijos Komisariate dirbančiųjų skaičiumi).