Šilalėje įvyko rinkiminis susirinkimas

2009 7 gruodžio

(TPA LS informacija)

Šių metų gruodžio 4 dieną įvyko TPA LS Šilalės poskyrio ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo metu pirmininkas V.Mylimas pristatė poskyrio veiklos bei finansinę ataskaitą už 2008-2009 metus, kuri pirmininko buvo įvertinta teigiamai.

Po to buvo renkamas naujas poskyrio pirmininkas, valdyba, sekretorius, revizorius. Naujai 2009-2011 metų kadencijai išrinkta Edita Aurilienė, dirbanti Tauragės apskrities VPK Šilalės r. PK Migracijos poskyrio viršininke, kuri poskyriui vadovavo ir 2005-2007 metais.