Su Policijos diena !

2002 1 spalio

(TPA LS valdyba)TPA Lietuvos skyriaus respublikinė valdyba sveikina visus TPA bičiulius su profesine Angelų sargų diena. Tegloboja Jus Angelo sparnas visuose jūsų darbuose ir siekiuose….