Susitikimas su policijos veteranais

2009 26 lapkričio

(TPA LS Kelmės poskyrio valdybos narė Irma Kriščiūnienė)

Lapkričio 20 dieną Šiaulių apskrities VPK Kelmės rajono policijos komisariate pagerbti buvę policijos veteranai. Policijos komisariato salė buvo pilnutėlė .Į susitikimą atvyko 50 buvusių milicininkų ir policininkų. Į susitikimą atvyko ir buvę šios įstaigos vadovai.

Tuometiniam Kelmės vidaus reikalų skyriui 1982 – 1986 metais vadovavęs Vaclovas Vaitkus, 1986 – 1989 metai vadovavęs Jonas Jankūnas ir 1990 – 1992 metai vadovavęs Genadijus Lukminas. Susitikimas buvo pradėtas muzikiniu sveikinimu, kurį buvusiems šios įstaigos darbuotojams skyrė Kelmės meno mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Policijos komisariato viršininkas Dainius Popovas, pasveikino visus susirikusius ir sakė, kad būtina rasti laiko pagarbai, todėl ir nuspręsta surengti šį susitikimą, pabendrauti su žmonėmis, kurie dalį savo gyvenimo atidavė šiam darbui. Viršininkas papasakojo, kokia šiandienos policijos komisariato struktūra, kokie pareigūnų laipsniai, kokiais apdovanojimais įvertinami pareigūnai už gerą tarnybą. Apie padalinių veiklą papasakojo jų vadovai.

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kelmės poskyrio pirmininkė visiems susirinkusiems pristatė Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyrių bei TPA LS Kelmės poskyrį. Papasakojo  apie asociacijos veiklą, rengiamus renginius, draugiškus ryšius su užsienio šalies pareigūnais, bendradarbiavimą su kitais poskyriais. Taip pat pirmininkė pasidžiaugė, kad gražus abipusiai naudingas bendradarbiavimas, dalykiniai santykiai ir pasitikėjimas sieja TPA Lietuvos skyrių su Lietuvos policijos vadovybe.

TPA LS Kelmės poskyrio pirmininkė įtikino buvusius kolegas, kad įdomūs ir prasmingi šios organizacijos renginiai praskaidrina pareigūnų kasdienybę, suteikia galimybę pabendrauti su kitų šalių kolegomis, skatina jų sveiką ir aktyvią gyvenseną. Pirmininkė pasidžiaugė, kad organizacija plečiasi ir stiprėja, tampa vis svarbesne Lietuvos policijos šeimos dalimi.

 Baigdama savo pasisakymą V.Ancikevičienė pakvietė visus susirinkusius tapti Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kelmės poskyrio nariais, toliau kartu stiprinti pasaulio policininkų draugystę, plėtoti kultūrinius ir asmeninius ryšius, stiprinti nelengvos, bet garbingos profesijų atstovų gretas. Pirmininkė tikisi jog ir toliau viso pasaulio buvusius pareigūnus ir esančius pareigūnus vienys organizacijos šūkis „Tarnauti draugaujant“.

Susitikimo metu ekrane buvo parodytos nuotraukos, kuriose susirinkusieji atpažino save ir tai kėlė daug teigiamų emocijų.

Į susitikimą atvyko ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojai Aldividas Tručinskas ir Robertas Jagminas. Robertas Jagminas sakė, kad labai džiaugiuosi, kad jūsų buvęs kolega-veteranas Benediktas Morkaitis surinko medžiagą apie tarybinių laikų Kelmės miliciją.

Benediktas Morkaitis pasidalijo prisiminimais apie darbą milicijoje ir apie tai kas jį paskatino rinkti medžiagą apie miliciją. Taip pat prisiminimais apie savo vadovavimo laikotarpį pasidalijo ir buvę vadovai Vaclovas Vaitkus, Jonas Jankūnas ir Genadijus Lukminas.

Vėliau buvę milicijos ir policijos veteranai galėjo susipažinti su naujais patruliniais automobiliais su operatyvaus valdymo poskyryje esančia kompiuterine technika. Vakare buvo surengta šventinė vakarienė, kurioje buvo dalintasi prisiminimais.