Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

2002 21 gruodžio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija)

Mieli TPA draugai, Dėkojame Jums, kad taip mielai bendradarbiavote su mumis praeitais metais. Lai šv. Kalėdų ramybė ilgam pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, įžengę su dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia.

TPA LS valdybos nariai