Sveikiname su Angelų Sargų – Lietuvos Policijos diena!

2018 spalio 1 TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

Mieli kolegos,

Nuoširdžiai sveikiname Jus Angelų Sargų – Policijos dienos proga.
Jūsų misija ir vertybės labai kilnios – ginti kiekvieną žmogų, saugoti visuomenę ir valstybę, padėti žmogui, šeimai, bendruomenei. Nuo kiekvieno iš Jūsų profesionalumo priklauso šalies gerovė, Jūs teikiate žmonėms viltį gyventi saugiai.

Lai ši šventė visų Jūsų širdis pripildo gėrio, tikėjimo bei pasitikėjimo. Tegul Jūsų didelius darbus lydi visuomenės pagarba ir artimųjų palaikymas.

Su profesine švente!

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyrius taip pat prisideda prie visų gražiausių valstybės, savivaldybių vadovų, vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro sveikinimų ir papildomai siunčia nuoširdžiausius  linkėjimus visiems savo nariams ir jų artimiesiems.

Šiemet Lietuvos policija mini ir savo 100-metį.

Pirmą kartą kaip Angelų Sargų – Policijos diena paminėta 1921 m. spalio 2 d. Kaune, o profesine švente oficialiai paskelbta 1925 m.

Tai viena seniausių ir brangiausių Lietuvos policijos tradicijų.

Džiugu, kad per visą šventės istoriją buvo išlaikytos jos tradicijos. Ir anksčiau pareigūnai melsdavosi Šv. Mišiose, organizavo policijos ir visuomenės šventes gyventojams, dalyvaudavo sportiniuose ir kultūriniuose renginiuose. Angelų Sargų diena minėta iki 1940 metų ir atgaivinta atkūrus Nepriklausomybę. 1991 m. spalio 2 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje iškilmingai pašventina Lietuvos policijos vėliava, o prie tuometinių VRM Kultūros ir sporto rūmų įrengtas memorialinis skveras žuvusiems policijos pareigūnams. Jų atminimui atidengtas paminklinis akmuo aukuras, pasodinta ąžuoliukų.

Atgaivinus profesinę šventę, ją iškilmingai imta minėti Vilniuje. Nuo 2006 metų policijos ir visuomenės šventės ėmė „keliauti“ po apskrities centrus ir apkeliavo visas apskritis. Šiemet policijos ir visuomenės šventė įvyko Vilniuje, Katedros aikštėje.

100-metį švenčianti Lietuvos policija – moderni ir pasirengusi padėti žmogui bei valstybei (nuotraukų galerija)